HP Officejet Pro 6830 - Usuwanie usług WWW

background image

UWAGA: Aby usunąć wszystkie usługi WWW, zobacz Usuwanie usług WWW.

Usuwanie usług WWW

Aby usunąć usługi WWW, wykonaj następujące kroki:
1.

Na wyświetlaczu panelu sterowania drukarki dotknij opcji

(HP ePrint), a następnie dotknij

opcji (Ustawienia usług WWW).

2.

dotknij Usuń usługi WWW.

68 Rozdział 6 Usługi WWW

PLWW

background image

7