Ajutor HP Officejet Pro 6830

background image

HP Officejet Pro

6830

background image

HP Officejet Pro 6830

Ghidul utilizatorului

background image

Informaţii despre drepturile de autor

© 2014 Hewlett-Packard Development

Company, L.P.

Ediţia 1, 7/2014

Notificări ale companiei Hewlett-Packard

Informaţiile conţinute în acest document pot

fi modificate fără notificare prealabilă.

Toate drepturile rezervate. Este interzisă

reproducerea, adaptarea sau traducerea

acestui material fără acordul scris prealabil

al companiei Hewlett-Packard, cu excepţia

cazurilor prevăzute de legile privind

drepturile de autor.

Singurele garanţii pentru produsele şi

serviciile HP sunt cele stabilite expres prin

certificatele de garanţie care însoţesc

aceste produse şi servicii. Nimic din acest

document nu trebuie interpretat ca o

garanţie suplimentară. Compania HP nu va

fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau

editoriale sau pentru omisiunile din

documentaţia de faţă.

Notificări privind mărcile comerciale

Microsoft, Windows, Windows XP,

Windows Vista, Windows 7, Windows 8 şi

Windows 8.1 sunt mărci comerciale

înregistrate în S.U.A. ale Microsoft

Corporation.

ENERGY STAR şi simbolul ENERGY

STAR sunt mărci înregistrate în S.U.A.

Mac, OS X şi AirPrint sunt mărci comerciale

ale Apple Inc., înregistrate în SUA şi în alte

ţări/regiuni.

background image

Informaţii de siguranţă

Respectaţi întotdeauna măsurile de

siguranţă minime la utilizarea acestui

produs, pentru a reduce riscul eventualelor

arsuri sau electrocutări.

1. Citiţi şi asiguraţi-vă că aţi înţeles toate

instrucţiunile din documentaţia care

însoţeşte imprimanta.

2. Citiţi cu atenţie toate avertismentele şi

instrucţiunile de pe produs.

3. Deconectaţi acest produs de la reţeaua

de curent electric înainte de a-l curăţa.

4. Nu instalaţi şi nu utilizaţi acest produs

lângă apă sau atunci când sunteţi ud.

5. Instalaţi produsul în siguranţă, pe o

suprafaţă stabilă.

6. Instalaţi produsul într-un loc protejat,

unde cablul nu poate fi deteriorat. Cablul

trebuie poziţionat astfel încât să nu se

păşească peste el sau să constituie o

piedică în calea cuiva.

7. Dacă produsul nu funcţionează normal,

consultaţi Rezolvarea unei probleme,.

8. În interiorul dispozitivului nu există

componente care să necesite intervenţii de

service din partea utilizatorului. Apelaţi la

serviciile personalului calificat.

background image
background image

Cuprins

1 Cum pot să... ..................................................................................................................................................... 1

2 Noţiuni introductive ........................................................................................................................................... 2

Accesibilitate ........................................................................................................................................ 2
HP EcoSolutions (HP şi mediul) ........................................................................................................... 3

Gestionarea alimentării ........................................................................................................ 3
Optimizarea consumabilelor de imprimare .......................................................................... 3

Familiarizarea cu componentele imprimantei ....................................................................................... 4

Vedere din faţă .................................................................................................................... 4
Zonă consumabile imprimare .............................................................................................. 5
Vedere din spate .................................................................................................................. 5

Utilizarea panoului de control al imprimantei ........................................................................................ 6

Prezentare generală a butoanelor şi indicatorilor luminoşi .................................................. 6
Pictograme afişate pe panoul de control ............................................................................. 6
Schimbarea setărilor imprimantei ........................................................................................ 7

Noţiuni de bază despre hârtie .............................................................................................................. 8

Tipuri de hârtie recomandate pentru imprimare ................................................................... 8
Comandarea consumabilelor de hârtie HP ........................................................................ 10
Sfaturi pentru selectarea şi utilizarea hârtiei ...................................................................... 10

Încărcarea hârtiei ................................................................................................................................ 11
Încărcarea unui original pe geamul scanerului ................................................................................... 16
Încărcarea unui document original în alimentatorul de documente .................................................... 17
Introducerea unei unităţi flash USB .................................................................................................... 18
Actualizarea imprimantei .................................................................................................................... 18
Deschiderea software-ului imprimantei HP (Windows) ...................................................................... 19
Oprirea imprimantei ............................................................................................................................ 19

3 Imprimarea ...................................................................................................................................................... 20

Imprimarea documentelor .................................................................................................................. 20
Imprimarea broşurilor ......................................................................................................................... 21
Imprimarea pe plicuri .......................................................................................................................... 22
Imprimarea fotografiilor ...................................................................................................................... 24
Imprimare pe tipuri de hârtie speciale şi personalizate ...................................................................... 26
Imprimarea pe ambele feţe (imprimare faţă/verso) ............................................................................ 28
Imprimarea în modul dpi maxim ......................................................................................................... 29
Sfaturi pentru imprimarea cu succes .................................................................................................. 30

ROWW

v

background image

Imprimarea cu AirPrintTM .................................................................................................................. 33

4 Copiere şi scanare .......................................................................................................................................... 34

Copiere ............................................................................................................................................... 34
Scanare .............................................................................................................................................. 35

Scanarea pe un computer ................................................................................................. 35
Pentru a scana pe un dispozitiv de memorie ..................................................................... 37
Scanare către e-mail .......................................................................................................... 37

Configurarea scanării către e-mail .................................................................... 37
Utilizarea opţiunii Scanare către e-mail ............................................................. 38
Modificarea setărilor conturilor .......................................................................... 38

Scanarea utilizând Scanare Web ...................................................................................... 39
Scanarea documentelor ca text editabil ............................................................................. 39

Scanare documente ca text editabil .................................................................. 40
Indicaţii pentru scanarea documentelor ca text editabil .................................... 41

5 Fax .................................................................................................................................................................. 43

Trimiterea unui fax .............................................................................................................................. 43

Trimiterea unui fax standard .............................................................................................. 43
Trimiterea unui fax standard de la computer ..................................................................... 44
Trimiterea unul fax de la un telefon ................................................................................... 45
Trimiterea unui fax utilizând apelarea monitorizată ........................................................... 45
Trimiterea unui fax din memorie ........................................................................................ 46
Trimiterea unui fax către mai mulţi destinatari ................................................................... 47
Trimiterea unui fax în modul Corectare erori ..................................................................... 47

Primirea unui fax ................................................................................................................................ 48

Primirea manuală a unui fax .............................................................................................. 48
Configurarea faxului de rezervă ......................................................................................... 49
Reimprimarea faxurilor primite din memorie ...................................................................... 49
Redirecţionarea faxurilor către alt număr ........................................................................... 50
Setarea reducerii automate pentru faxurile primite ............................................................ 50
Blocarea numerelor de fax nedorite ................................................................................... 51
Primirea faxurilor utilizând Fax digital HP .......................................................................... 52

Cerinţe pentru Fax digital HP ............................................................................ 52
Activarea caracteristicii Fax digital HP .............................................................. 52
Modificarea setărilor pentru Fax digital HP ....................................................... 53

Configurarea contactelor din agenda telefonică ................................................................................. 53

Configurarea şi modificarea contactelor din agenda telefonică ......................................... 54
Configurarea şi modificarea contactelor de grup din agenda telefonică ............................ 55
Ştergerea contactelor din agenda telefonică ..................................................................... 55
Imprimarea unei liste a contactelor din agenda telefonică ................................................. 56

vi

ROWW

background image

Modificarea setărilor de fax ................................................................................................................ 56

Configurarea antetului de fax ............................................................................................. 56
Configurarea modului de răspuns (Răspuns automat) ...................................................... 57
Configurarea numărului de tonuri de apel până la răspuns ............................................... 57
Modificarea modelului de semnal la apel pentru semnale distincte ................................... 57
Configurarea tipului de apelare .......................................................................................... 58
Configurarea opţiunilor de reapelare ................................................................................. 59
Configurarea vitezei faxului ............................................................................................... 59
Setarea volumului sunetului pentru fax .............................................................................. 60

Servicii fax şi telefonie digitală ........................................................................................................... 60
Fax prin protocol Internet ................................................................................................................... 60
Utilizarea rapoartelor .......................................................................................................................... 61

Imprimarea rapoartelor de confirmare pentru fax .............................................................. 61
Imprimarea rapoartelor de eroare pentru faxuri ................................................................. 62
Imprimarea şi vizualizarea jurnalului fax ............................................................................ 62
Ştergerea jurnalului de faxuri ............................................................................................. 63
Imprimarea detaliilor ultimei tranzacţii de fax ..................................................................... 63
Imprimarea unui raport de ID apelant ................................................................................ 63
Vizualizarea istoricului apelurilor ....................................................................................... 63

6 Servicii Web .................................................................................................................................................... 65

Ce sunt serviciile Web? ...................................................................................................................... 65
Configurarea serviciilor Web .............................................................................................................. 66
Utilizarea serviciilor Web .................................................................................................................... 67

HP ePrint ........................................................................................................................... 67
Imprimabile HP .................................................................................................................. 68

Eliminarea serviciilor Web .................................................................................................................. 68

7 Lucrul cu cartuşele de cerneală ...................................................................................................................... 69

Informaţii despre cartuşele de cerneală şi capul de imprimare .......................................................... 69
Verificarea nivelurilor de cerneală estimate ....................................................................................... 69
Înlocuirea cartuşelor de cerneală ....................................................................................................... 70
Comandarea cartuşelor de cerneală .................................................................................................. 72
Depozitarea consumabilelor de imprimare ......................................................................................... 72
Stocarea informaţiilor anonime despre utilizare ................................................................................. 72
Informaţii despre garanţia cartuşelor de cerneală .............................................................................. 73

8 Configurarea reţelei ........................................................................................................................................ 74

Configurarea imprimantei pentru comunicaţii wireless ....................................................................... 74

Înainte de a începe ............................................................................................................ 74

ROWW

vii

background image

Configurarea imprimantei în reţeaua wireless ................................................................... 75
Schimbarea tipului de conexiune ....................................................................................... 75
Testarea conexiunii wireless .............................................................................................. 76
Activarea sau dezactivarea capabilităţii wireless a imprimantei ........................................ 76

Modificarea setărilor de reţea ............................................................................................................. 76
Utilizarea caracteristicii HP Wireless direct ........................................................................................ 78

9 Instrumente de gestiune a imprimantei ........................................................................................................... 81

Toolbox (Casetă de instrumente) (Windows) ..................................................................................... 81
HP Utility (OS X) ................................................................................................................................. 81
Server Web încorporat ....................................................................................................................... 82

Despre modulele cookie .................................................................................................... 82
Deschideţi serverul Web încorporat ................................................................................... 82
Blocarea panoului de control ............................................................................................. 83
Serverul Web încorporat nu se poate accesa .................................................................... 83

10 Rezolvarea unei probleme ............................................................................................................................ 85

Asistenţă HP ....................................................................................................................................... 85

Înregistraţi imprimanta ....................................................................................................... 85
Procesul de asistenţă ........................................................................................................ 85
Obţinerea asistenţei în format electronic ........................................................................... 86
Asistenţă HP prin telefon ................................................................................................... 86

Înainte de a apela .............................................................................................. 87
Perioada de asistenţă telefonică ....................................................................... 87
Numere de telefon pentru asistenţă .................................................................. 87
După perioada de asistenţă telefonică .............................................................. 87

Obţineţi ajutor de la panoul de control al imprimantei ........................................................................ 87
Semnificaţia rapoartelor despre imprimantă ....................................................................................... 87

Raportul despre starea imprimantei ................................................................................... 88
Pagina de configurare pentru reţea ................................................................................... 89
Raport de calitate a imprimării ........................................................................................... 92
Raport testare wireless ...................................................................................................... 93
Raport acces la Web ......................................................................................................... 93

Rezolvarea problemelor imprimantei .................................................................................................. 93
Rezolvarea problemelor de imprimare ............................................................................................... 95
Rezolvarea problemelor de copiere ................................................................................................... 98
Rezolvarea problemelor de scanare .................................................................................................. 99
Rezolvarea problemelor de fax ........................................................................................................ 102

Testul pentru fax nu reuşeşte .......................................................................................... 103
Pe afişaj apare permanent mesajul Receptor ridicat ....................................................... 108
Imprimanta întâmpină probleme la trimiterea şi primirea faxurilor ................................... 108

viii

ROWW

background image

Imprimanta nu poate primi faxuri, dar poate trimite faxuri ............................................... 110
Imprimanta nu poate trimite faxuri, dar poate primi faxuri ............................................... 111
Tonurile de fax sunt înregistrate de robotul telefonic ....................................................... 112
Cablul telefonic furnizat cu imprimanta mea nu este destul de lung ................................ 112
Computerul nu poate primi faxuri (Fax digital HP) ........................................................... 113

Rezolvarea problemelor utilizând Serviciile Web ............................................................................. 113
Rezolvarea problemelor de reţea ..................................................................................................... 114

Depanarea generală a reţelei .......................................................................................... 114
Nu se reuşeşte conectarea imprimantei în mod wireless ................................................ 115

Întreţinerea imprimantei .................................................................................................................... 117

Curăţarea geamului scanerului ........................................................................................ 118
Curăţarea exteriorului ...................................................................................................... 118
Curăţarea alimentatorului de documente ......................................................................... 118
Întreţinere capului de imprimare şi a cartuşelor de cerneală ........................................... 120

Eliminarea blocajelor de hârtie ......................................................................................................... 121
Golirea carului de imprimare ............................................................................................................ 128
Restaurarea setărilor implicite şi a setărilor ..................................................................................... 128

Anexa A Informaţii tehnice ............................................................................................................................... 130

Specificaţii ........................................................................................................................................ 130
Informaţii legale ................................................................................................................................ 133

Numărul modelului de reglementare ................................................................................ 134
Declaraţie FCC ................................................................................................................ 135
Notificare pentru utilizatorii din Coreea ............................................................................ 135
Declaraţie de conformitate VCCI (Clasa B) pentru utilizatorii din Japonia ....................... 135
Notificare pentru utilizatorii din Japonia privind cablul de alimentare .............................. 135
Declaraţie privind emisia de zgomot pentru Germania .................................................... 136
Declaraţie privind spaţiile de lucru cu afişaje vizuale pentru Germania ........................... 136
Notificare pentru utilizatorii reţelei de telefonie din SUA: Cerinţe FCC ............................ 137
Notificare pentru utilizatorii reţelei de telefonie canadiene .............................................. 138
Notificare pentru utilizatorii din Zona Economică Europeană .......................................... 138
Notificare pentru utilizatorii reţelei de telefonie germane ................................................. 139
Declaraţie privind faxurile prin cablu în Australia ............................................................. 139
Notă de reglementare pentru Uniunea Europeană .......................................................... 139

Produse cu adaptoare de c.a. externe ............................................................ 139
Produse cu funcţionalitate wireless ................................................................. 139
Declaraţie privind reţeaua telefonică europeană (modem/fax) ....................... 140

Declaraţie de conformitate ............................................................................................... 141
Informaţii legale pentru produse wireless ........................................................................ 142

Expunerea la radiaţiile de radiofrecvenţă ........................................................ 142
Notificare pentru utilizatorii din Brazilia ........................................................... 142

ROWW

ix

background image

Notificare pentru utilizatorii din Canada .......................................................... 143
Notificare pentru utilizatorii din Taiwan ........................................................... 143
Notă pentru utilizatorii din Mexic ..................................................................... 144
Notificare privind echipamentele wireless pentru utilizatorii din Japonia ........ 144

Programul de susţinere a produselor ecologice ............................................................................... 144

Hârtie utilizată .................................................................................................................. 145
Materiale plastice ............................................................................................................. 145
Specificaţii privind siguranţa materialelor ........................................................................ 145
Programul de reciclare ..................................................................................................... 145
Programul de reciclare a consumabilelor HP inkjet ......................................................... 145
Dezafectarea de către utilizatori a echipamentelor uzate ................................................ 145
Consum energie .............................................................................................................. 146
Substanţe chimice ........................................................................................................... 146
Dezafectarea acumulatoarelor în Taiwan ........................................................................ 146
Notificare privind acumulatorii, pentru Brazilia ................................................................. 146
Notificare pentru California privind materialele cu perclorat ............................................ 146
Tabel privind substanţele toxice şi periculoase (China) ................................................... 147
Restricţia privind substanţele periculoase (Ucraina) ........................................................ 147
Restricţia privind substanţele periculoase (India) ............................................................ 147
EPEAT ............................................................................................................................. 147
Informaţii pentru utilizatori referitoare la eticheta ecologică SEPA din China .................. 148

Anexa B Configurarea suplimentară a faxului ................................................................................................. 149

Setarea serviciilor de fax (sisteme paralele de telefonie) ................................................................. 149

Selectarea configurării corecte a faxului pentru acasă sau la birou ................................ 150
Caz A: Linie de fax separată (nu se recepţionează apeluri vocale) ................................. 153
Cazul B: Configurarea imprimantei cu DSL ..................................................................... 153
Cazul C: Configurarea imprimantei cu un sistem telefonic PBX sau cu o linie ISDN ...... 155
Caz D: Fax cu un serviciu de apelare distinctă pe aceeaşi linie ...................................... 156
Caz E: Linie partajată voce/fax ........................................................................................ 157
Caz F: Linie partajată voce/fax cu mesagerie vocală ...................................................... 158
Caz G: Linie fax partajată cu modem pentru computer (nu se recepţionează apeluri
vocale) ............................................................................................................................. 159

Configurarea imprimantei cu un modem de computer .................................... 160
Configurarea imprimantei cu un modem DSL/ADSL de computer .................. 161

Caz H: Linie partajată voce/fax cu modem de computer ................................................. 162

Linie partajată voce/fax cu modem dial-up de computer ................................. 163
Linie partajată voce/fax cu modem DSL/ADSL de computer .......................... 164

Caz I: Linie partajată voce/fax cu robot telefonic ............................................................. 167
Cazul J: Linie partajată voce/fax cu modem de computer şi robot telefonic .................... 168

Linie partajată voce/fax cu modem dial-up de computer şi robot telefonic ..... 168

x

ROWW

background image

Linie partajată voce/fax cu modem DSL/ADSL de computer şi robot telefonic 170

Caz K: Linie partajată voce/fax cu modem dial-up pentru computer şi mesagerie
vocală .............................................................................................................................. 172

Configurarea faxului de tip serial ...................................................................................................... 174
Test de configurare a faxului ............................................................................................................ 174

Anexa C Erori (Windows) ................................................................................................................................. 176

Cerneală insuficientă ........................................................................................................................ 176
Nivel scăzut de cerneală .................................................................................................................. 177
Problemă la cartuşul de cerneală ..................................................................................................... 177
Nepotrivire dimensiune hârtie ........................................................................................................... 178
Carul cartuşului de cerneală s-a blocat ............................................................................................ 178
Hârtie blocată sau probleme referitoare la tavă ............................................................................... 178
Hârtie epuizată ................................................................................................................................. 178
Documentul a nu a putut fi imprimat ................................................................................................. 179
Eroare imprimantă ............................................................................................................................ 179
Uşă deschisă .................................................................................................................................... 179
Eroare cartuş de cerneală ................................................................................................................ 179
Problemă referitoare la upgrade-ul de consumabile pentru imprimantă .......................................... 179
Asistenţă privind cartuşele contrafăcute ........................................................................................... 179
Folosiţi cartuşe SETUP (CONFIGURARE) ...................................................................................... 179
Nu folosiţi cartuşe SETUP (CONFIGURARE) .................................................................................. 180
Cartuşe de cerneală incompatibile ................................................................................................... 180
Problemă la pregătirea imprimantei ................................................................................................. 180
Hârtie prea scurtă ............................................................................................................................. 180
Cartuş de cerneală instalat incorect ................................................................................................. 180
Probleme legate de cartuşele SETUP (Configurare) ....................................................................... 181
Problemă la capul de imprimare ....................................................................................................... 181
Cartuş HP Instant Ink incompatibil ................................................................................................... 181
Cartuş HP Instant Ink utilizat ............................................................................................................ 181
Conectaţi imprimanta la HP Connected ........................................................................................... 181
Imposibil de imprimat ....................................................................................................................... 181
Tava de ieşire este închisă ............................................................................................................... 181
Blocaj de hârtie în alimentatorul automat de documente ................................................................. 181
Cartuş protejat HP instalat ............................................................................................................... 182

Index ................................................................................................................................................................. 183

ROWW

xi

background image

xii

ROWW

background image

1