HP Officejet Pro 6830 - Înainte de a începe

background image

Înainte de a începe

Configurarea imprimantei în reţeaua wireless

Schimbarea tipului de conexiune

Testarea conexiunii wireless

Activarea sau dezactivarea capabilităţii wireless a imprimantei

NOTĂ: Dacă întâmpinaţi probleme la conectarea imprimantei, consultaţi Nu se reuşeşte conectarea

imprimantei în mod wireless,.
SFAT: Pentru mai multe informaţii despre configurarea şi utilizarea imprimantei în modul wireless,

vizitaţi HP Wireless Printing Center (Centrul HP de imprimare wireless) (www.hp.com/go/

wirelessprinting).

Înainte de a începe

Asiguraţi-vă că:

Imprimanta nu este conectată la reţea cu ajutorul unui cablu Ethernet.

Reţeaua wireless este configurată şi funcţionează corespunzător.

Imprimanta şi computerele care utilizează imprimanta se află în aceeaşi reţea (subreţea).

În timp ce conectaţi imprimanta, este posibil să vi se solicite introducerea numelui reţelei wireless

(SSID) şi a unei parole wireless:

Numele reţelei wireless este numele reţelei dvs. wireless.

Parola wireless previne conectarea fără permisiune a altor persoane la reţeaua dvs. wireless. În

funcţie de nivelul de securitate necesar, reţeaua dvs. wireless poate utiliza o parolă compusă

WPA sau o cheie WEP.

Dacă nu aţi modificat numele reţelei sau cheia de acces de la configurarea reţelei wireless, uneori le

puteţi găsi pe spatele routerului wireless.
Dacă nu reuşiţi să găsiţi numele reţelei sau parola de securitate sau nu vă amintiţi aceste informaţii,

consultaţi documentaţia furnizată cu computerul sau cu ruterul wireless. Dacă tot nu puteţi găsi

aceste informaţii, contactaţi administratorul de reţea sau persoana care a configurat reţeaua wireless.

74 Capitolul 8 Configurarea reţelei

ROWW