HP Officejet Pro 6830 - Activarea sau dezactivarea capabilităţii wireless a imprimantei

background image

Activarea sau dezactivarea capabilităţii wireless a imprimantei

Indicatorul luminos albastru pentru conexiunea Wireless de pe panoul de control al imprimantei este

aprins când capabilitatea wireless a imprimantei este activată.
NOTĂ: Conectarea unui cablu Ethernet la imprimantă dezactivează automat capabilitatea wireless

şi indicatorul luminos pentru conexiunea Wireless.
1.

Din panoul de control al imprimantei, atingeţi Configurare, apoi atingeţi Network Setup

(Configurare reţea).

2.

Atingeţi Wireless Settings (Setări wireless).

3.

Atingeţi Wireless pentru activare sau dezactivare.