HP Officejet Pro 6830 - Testarea conexiunii wireless

background image

Testarea conexiunii wireless

Imprimaţi pagina de test wireless pentru informaţii despre conexiunea wireless a imprimantei.

Raportul de testare wireless oferă informaţii despre starea imprimantei, adresa hardware (MAC) şi

adresa IP. Dacă imprimanta este conectată la o reţea, raportul de testare afişează detalii despre

setările de reţea.
Pentru a imprima raportul de testare wireless
1.

Pe panoul de control al imprimantei, atingeţi

(butonul Wireless), apoi atingeţi (butonul

Setări).

2.

Atingeţi Imprimare rapoarte

3.

Atingeţi Raport test wireless.