HP Officejet Pro 6830 - Configurarea şi modificarea contactelor de grup din agenda telefonică

background image

Configurarea şi modificarea contactelor de grup din agenda telefonică

Puteţi să stocaţi grupuri de numere de fax ca şi contacte de grup din agenda telefonică.

Pentru a configura contactele de grup din agenda telefonică

NOTĂ: Înainte de a putea crea un contact de grup din agenda telefonică, trebuie să fi creat deja cel

puţin un contact în agenda telefonică.
1.

De la afişajul panoului de control al imprimantei, atingeţi Fax.

2.

Atingeţi Trimitere acum.

3.

Atingeţi (Agendă telefonică).

4.

Atingeţi

(Contact de grup din agenda telefonică).

5.

Atingeţi

(Semnul plus) pentru a adăuga un grup.

6.

Atingeţi Nume, apoi introduceţi numele grupului, apoi atingeţi Terminat.

7.

Atingeţi Number of Members (Număr de membri), selectaţi contactele din agenda telefonică pe

care doriţi să le includeţi în acest grup, apoi atingeţi Selectare.

8.

Atingeţi Creare.

Pentru a modifica contactele de grup din agenda telefonică

1.

De la afişajul panoului de control al imprimantei, atingeţi Fax.

2.

Atingeţi Trimitere acum.

3.

Atingeţi (Agendă telefonică).

4.

Atingeţi

(Contact de grup din agenda telefonică).

5.

Atingeţi (Editare) pentru a edita un grup.

6.

Atingeţi contactul de grup din agenda telefonică pe care doriţi să îl editaţi.

7.

Atingeţi Nume, apoi editaţi numele contactului de grup din agenda telefonică, apoi atingeţi

Terminat.

8.

Atingeţi Number of Members (Număr de membri).

9.

Selectaţi contactele din agenda telefonică pe care doriţi să le ştergeţi din acest grup sau atingeţi

(Semnul plus) pentru a adăuga un contact la grup.

10. Atingeţi Terminat.