HP Officejet Pro 6830 - Configurarea şi modificarea contactelor din agenda telefonică

background image

Configurarea şi modificarea contactelor din agenda telefonică

Configurarea şi modificarea contactelor de grup din agenda telefonică

Ştergerea contactelor din agenda telefonică

Imprimarea unei liste a contactelor din agenda telefonică

Configurarea şi modificarea contactelor din agenda telefonică

Puteţi să stocaţi numerele de fax ca şi contacte din agenda telefonică.

Pentru a configura contactele din agenda telefonică

1.

De la afişajul panoului de control al imprimantei, atingeţi Fax.

2.

Atingeţi Trimitere acum.

3.

Atingeţi (Agendă telefonică).

4.

Atingeţi

(Contact agendă telefonică).

5.

Atingeţi

(Semnul plus) pentru a adăuga un contact.

6.

Atingeţi Nume, apoi introduceţi numele contactului din agenda telefonică, apoi atingeţi Terminat.

7.

Atingeţi Număr de fax şi introduceţi numărul de fax pentru contactul din agenda telefonică, apoi

atingeţi Terminat.
NOTĂ: Includeţi toate pauzele sau alte numere necesare, precum un prefix local, un cod de

acces pentru numere din afara unui sistem PBX (de obicei un 9 sau un 0) sau un prefix

interurban.

8.

Atingeţi Adăugare.

Pentru a modifica contactele din agenda telefonică

1.

De la afişajul panoului de control al imprimantei, atingeţi Fax.

2.

Atingeţi Trimitere acum.

3.

Atingeţi (Agendă telefonică).

4.

Atingeţi

(Contact agendă telefonică).

5.

Atingeţi (Editare) pentru a edita un contact.

6.

Atingeţi contactul din agenda telefonică pe care doriţi să îl editaţi.

7.

Atingeţi Nume, apoi editaţi numele contactului din agenda telefonică, apoi atingeţi Terminat.

8.

Atingeţi Număr de fax şi editaţi numărul de fax pentru contactul din agenda telefonică, apoi

atingeţi Terminat.
NOTĂ: Includeţi toate pauzele sau alte numere necesare, precum un prefix local, un cod de

acces pentru numere din afara unui sistem PBX (de obicei un 9 sau un 0) sau un prefix

interurban.

9.

Atingeţi Terminat.

54 Capitolul 5 Fax

ROWW