HP Officejet Pro 6830 - Configurarea antetului de fax

background image

Configurarea antetului de fax

Configurarea modului de răspuns (Răspuns automat)

Configurarea numărului de tonuri de apel până la răspuns

Modificarea modelului de semnal la apel pentru semnale distincte

Configurarea tipului de apelare

Configurarea opţiunilor de reapelare

Configurarea vitezei faxului

Setarea volumului sunetului pentru fax

Configurarea antetului de fax

Antetul faxului imprimă numele dvs. şi numărul de fax în partea superioară a fiecărui fax pe care îl

trimiteţi. HP recomandă să configuraţi antetul faxului utilizând software-ul HP furnizat cu imprimanta.

De asemenea, puteţi configura antetul de fax de la panoul de control al imprimantei, aşa cum este

descris aici.
NOTĂ: În unele ţări/regiuni, informaţiile din antetul faxului reprezintă o cerinţă impusă prin lege.

Pentru a configura sau modifica antetul faxului

1.

De la afişajul panoului de control al imprimantei, atingeţi Configurare.

2.

Atingeţi Configurare fax, apoi atingeţi Preferinţe.

3.

Atingeţi Antet fax.

4.

Introduceţi numele dvs. sau numele firmei, apoi atingeţi Terminat.

5.

Introduceţi numărul dvs. de fax, apoi atingeţi Terminat.

56 Capitolul 5 Fax

ROWW