HP Officejet Pro 6830 - Trimiterea unui fax utilizând apelarea monitorizată

background image

Trimiterea unui fax utilizând apelarea monitorizată

Atunci când trimiteţi un fax utilizând apelarea monitorizată, puteţi auzi în difuzoarele telefonului

sunetele de apelare, solicitări ale telefonului sau alte sunete. Acest lucru vă permite să răspundeţi

mesajelor în timpul apelării şi să controlaţi viteza de apelare.
SFAT: Dacă utilizaţi o cartelă telefonică şi nu introduceţi suficient de repede codul PIN, este posibil

ca imprimanta să înceapă să trimită tonuri de fax prea devreme, provocând nerecunoaşterea codului

PIN de către serviciul cartelei telefonice. În acest caz, puteţi să creaţi un contact în agenda telefonică

pentru stocarea codului PIN al cartelei telefonice. Pentru mai multe informaţii, consultaţi Configurarea

contactelor din agenda telefonică,.
NOTĂ: Asiguraţi-vă că volumul este pornit pentru a auzi tonul de apel.

ROWW

Trimiterea unui fax 45

background image

Pentru a trimite un fax utilizând apelarea monitorizată de la panoul de control al imprimantei

1.

Încărcaţi documentul original cu faţa imprimată în jos pe geamul scanerului sau cu partea

imprimată în sus în alimentatorul de documente.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Încărcarea unui original pe geamul scanerului, sau

Încărcarea unui document original în alimentatorul de documente,.

2.

De la afişajul panoului de control al imprimantei, atingeţi Fax.

3.

Atingeţi Transmitere fax nou.

4.

Atingeţi Alb-negru sau Color.

5.

Când auziţi un ton de apel, introduceţi numărul utilizând tastatura de la panoul de control al

imprimantei.

6.

Urmaţi instrucţiunile afişate.
SFAT: Dacă utilizaţi o cartelă telefonică pentru a trimite un fax şi aveţi PIN-ul cartelei telefonice

stocat ca şi contact în agenda telefonică, când vi se solicită să introduceţi PIN-ul, atingeţi

(Agendă telefonică) pentru a selecta contactul din agenda telefonică la care aţi stocat PIN-ul.
Faxul dvs. este trimis în momentul în care este primit răspunsul echipamentului fax al

destinatarului.