HP Officejet Pro 6830 - Imprimarea rapoartelor de eroare pentru faxuri

background image

Imprimarea rapoartelor de eroare pentru faxuri

Puteţi configura imprimanta pentru a imprima automat un raport când survine o eroare pe parcursul

transmiterii sau recepţionării faxului.

Pentru a seta imprimanta să imprime automat rapoarte de erori pentru fax

1.

De la afişajul panoului de control al imprimantei, atingeţi Configurare.

2.

Atingeţi Configurare fax.

3.

Atingeţi Rapoarte şi atingeţi Raport erori fax.

4.

Atingeţi pentru a selecta una din următoarele opţiuni.

Pornit (Trimitere fax şi

primire fax)

Se imprimă când survine o eroare de fax.

Dezactivat

Nu se imprimă nici un raport de eroare pentru fax.

Pornit (Trimitere fax)

Se imprimă când survine o eroare de transmisie. Aceasta este setarea implicită.

Pornit (Primire fax)

Se imprimă de fiecare dată când apare o eroare de primire.