HP Officejet Pro 6830 - Imprimare pe tipuri de hârtie speciale şi personalizate

background image

Imprimare pe tipuri de hârtie speciale şi personalizate

Dacă aplicaţia dvs. acceptă hârtie de dimensiune personalizată, setaţi dimensiunea în aplicaţie

înainte de a imprima documentul. Dacă nu, setaţi dimensiunea în driverul imprimantei. Este posibil să

fie nevoie să reformataţi documentele existente pentru a le imprima corect pe hârtie de dimensiune

personalizată.

Pentru a configura dimensiunile particularizate (Windows)

1.

În funcţie de sistemul de operare, efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:

Windows 8.1 şi Windows 8: Indicaţi sau atingeţi colţul din dreapta-sus al ecranului pentru a

deschide bara cu butoane, faceţi clic pe pictograma Setări, faceţi clic sau atingeţi Panou de

control, apoi faceţi clic sau atingeţi Vizualizare dispozitive şi imprimante. Faceţi clic pe sau

atingeţi numele imprimantei şi faceţi clic pe sau atingeţi Proprietăţi server imprimare.

Windows 7: În meniul Start din Windows, faceţi clic pe Dispozitive şi imprimante. Selectaţi

numele imprimantei şi selectaţi Proprietăţi server imprimare.

Windows Vista: Din meniul Start din Windows, faceţi clic pe Panou de control, apoi faceţi

clic pe Imprimante. Faceţi clic dreapta pe o zonă goală din fereastra Imprimante şi selectaţi

Proprietăţi server.

Windows XP: Din meniul Start din Windows, faceţi clic pe Control Panel (Panou de control),

apoi faceţi clic pe Printers and Faxes (Imprimante şi faxuri). Din meniul File (Fişier), faceţi

clic pe Server Properties (Proprietăţi server).

2.

Selectaţi caseta Create a new form (Se creează o machetă nouă).

3.

Introduceţi numele hârtiei de dimensiune particularizată.

4.

Introduceţi valorile pentru dimensiunea particularizată în secţiunea Form description

(measurements) (Descriere machetă (măsurători)).

5.

Faceţi clic pe Save Form (Salvare machetă), apoi faceţi clic pe Close (Închidere).

Pentru a imprima pe hârtie specială sau de dimensiune particularizată (Windows)

NOTĂ: Înainte de a putea imprima pe hârtie de dimensiune particularizată, trebuie să configuraţi

dimensiunea particularizată din Print Server Properties (Proprietăţi server de imprimare).
1.

Încărcaţi hârtia adecvată în tavă. Pentru mai multe informaţii, consultaţi Încărcarea hârtiei,.

2.

Din meniul File (Fişier) al aplicaţiei software, faceţi clic pe Print (Imprimare).

3.

Asiguraţi-vă că imprimanta este selectată.

26 Capitolul 3 Imprimarea

ROWW

background image

4.

Faceţi clic pe butonul care deschide caseta de dialog Properties (Proprietăţi).
În funcţie de aplicaţia software utilizată, butonul poate avea o denumire de tipul Properties

(Proprietăţi), Options (Opţiuni), Printer Setup (Configurare imprimantă), Printer Properties

(Proprietăţi imprimantă), Printer (Imprimantă) sau Preferences (Preferinţe).
NOTĂ: Pentru a efectua setările de imprimare pentru toate lucrările de imprimare, efectuaţi

modificările în software-ul HP furnizat cu imprimanta. Pentru mai multe informaţii despre

software-ul HP, consultaţi Instrumente de gestiune a imprimantei,.

5.

În fila Layout (Aspect) sau fila Paper/Quality (Hârtie/Calitate), faceţi clic pe butonul Advanced

(Complex).

6.

În zona Paper/Output (Hârtie/Ieşire), selectaţi dimensiunea particularizată din lista derulantă

Paper Size (Dimensiune hârtie).
NOTĂ: Dacă modificaţi valorile pentru Paper Size (Dimensiune hârtie) asiguraţi-vă că aţi

încărcat hârtia corectă şi setaţi dimensiunea de hârtie de pe panoul de control al imprimantei

pentru a corespunde.

7.

Selectaţi orice alte setări de imprimare doriţi, apoi faceţi clic pe OK.

8.

Faceţi clic pe Print (Imprimare) sau pe OK pentru a începe imprimarea.

Pentru a configura dimensiunile particularizate (OS X)

1.

În funcţie de sistemul de operare, efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:

În meniul File (Fişier) din aplicaţia software, faceţi clic pe Page Setup (Configurare pagină),

apoi asiguraţi-vă că imprimanta pe care doriţi să o utilizaţi este selectată în meniul pop-up

Format For (Format pentru).

În meniul File (Fişier) din aplicaţia software, faceţi clic pe Print (Imprimare), apoi asiguraţi-

vă că imprimanta pe care doriţi să o utilizaţi este selectată.

2.

Selectaţi Manage Custom Sizes (Gestionare dimensiuni particularizate) în meniul pop-up Paper

Size (Dimensiune hârtie).
NOTĂ: Dacă nu vedeţi aceste opţiuni în dialogul Print (Imprimare), faceţi clic pe triunghiul de

dezvăluire de lângă meniul pop-up Printer (Imprimantă) sau faceţi clic pe Show Details (Afişare

detalii).

3.

Faceţi clic pe + în partea stângă a ecranului, faceţi dublu clic pe Untitled (Fără titlu) şi tastaţi un

nume pentru noua dimensiune particularizată.

4.

În casetele Width (Lăţime) şi Height (Înălţime), introduceţi dimensiunile, apoi setaţi marginile

dacă doriţi să le particularizaţi.

5.

Faceţi clic pe OK.

Pentru a imprima pe hârtie specială sau de dimensiune particularizată (OS X)

Înainte de a putea imprima pe hârtie de dimensiune particularizată, trebuie să configuraţi

dimensiunea particularizată din software-ul HP.
1.

Încărcaţi hârtia adecvată în tavă. Pentru mai multe informaţii, consultaţi Încărcarea hârtiei,.

2.

Din meniul File (Fişier) al aplicaţiei software, faceţi clic pe Print (Imprimare).

3.

Asiguraţi-vă că imprimanta este selectată.
Dacă nu vedeţi opţiunile în dialogul Print (Imprimare), faceţi clic pe Show Details (Afişare detalii).

ROWW

Imprimare pe tipuri de hârtie speciale şi personalizate 27

background image

4.

Selectaţi o dimensiune de hârtie din meniul pop-up.
Dacă meniul pop-up Paper Size (Dimensiune hârtie) nu se află în dialogul Print (Imprimare),

faceţi clic pe butonul Page Setup (Configurare pagină). Când aţi terminat de selectat

dimensiunea hârtiei, faceţi clic pe OK pentru a închide Page Setup (Configurare pagină) şi a

reveni la dialogul Print (Imprimare).
NOTĂ: Dacă modificaţi valorile pentru Paper Size (Dimensiune hârtie) asiguraţi-vă că aţi

încărcat hârtia corectă şi setaţi dimensiunea de hârtie de pe panoul de control al imprimantei

pentru a corespunde.

5.

Faceţi clic pe Paper Handling (Manevrarea hârtiei) în meniul pop-up.

6.

La Destination Paper Size (Dimensiune hârtie ţintă), faceţi clic pe Scale to fit paper size (Scalare

pentru a se potrivi cu dimensiunea de hârtie).

7.

Selectaţi orice alte setări de imprimare pe care le doriţi şi faceţi clic pe Print (Imprimare) pentru a

începe imprimarea.

NOTĂ: Cerinţele software şi de sistem pot fi găsite în fişierul Readme, care este disponibil pe CD-ul

cu software-ul imprimantei HP furnizat cu imprimanta.