HP Officejet Pro 6830 - Serverul Web încorporat nu se poate accesa

background image

Serverul Web încorporat nu se poate accesa

Verificaţi configurarea reţelei

Asiguraţi-vă că nu utilizaţi un cablu telefonic sau un cablu crossover pentru a conecta

imprimanta la reţea.

Asiguraţi-vă că, cablul de reţea este conectat corespunzător la imprimantă.

Asiguraţi-vă că hub-ul, switch-ul sau routerul de reţea sunt pornite şi funcţionează

corespunzător.

Verificaţi computerul

Asiguraţi-vă că, computerul utilizat este conectat la reţea.
NOTĂ: Puteţi să aveţi acces şi la EWS dacă funcţionalitatea HP Wireless direct a imprimantei

este activată şi cunoaşteţi adresa IP a imprimantei.

ROWW

Server Web încorporat 83

background image

Verificaţi browserul Web

Asiguraţi-vă că browserul Web îndeplineşte cerinţele minime de sistem. Pentru mai multe

informaţii, consultaţi cerinţele de sistem din fişierul Readme al imprimantei de pe CD-ul cu

software-ul imprimantei HP.

Dacă browserul Web utilizează setări proxy pentru conectarea la Internet, încercaţi să

dezactivaţi aceste setări. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi documentaţia disponibilă cu

browserul Web.

Asiguraţi-vă că JavaScript şi modulele cookie sunt activate în browserul Web. Pentru informaţii

suplimentare, consultaţi documentaţia disponibilă cu browserul Web.

Verificaţi adresa IP a imprimantei

Pentru a verifica adresa IP a imprimantei, obţineţi adresa IP prin imprimarea unei pagini de

configurare a reţelei. De la afişajul panoului de control al imprimantei, atingeţi Configurare,

atingeţi Rapoarte, apoi atingeţi Network Configuration Report (Raport configurare reţea).

În linia de comandă (Windows) sau din Network Utility (Mac OS X), executaţi comanda ping

pentru imprimantă, utilizând adresa IP.
NOTĂ: OS X Lion şi OS X Mountain Lion: Network Utility se află în folderul Utilitare din folderul

Aplicaţii la nivelul superior al hard diskului.
OS X Mavericks: Deschideţi Finder (Căutare), ţineţi apăsată tasta Option (Opţiuni) şi alegeţi

System Information (Informaţii de sistem) din meniul Apple ( ). Alegeţi Window > Network

Utility.
De exemplu, dacă adresa IP este 123.123.123.123, tastaţi următoarele în linia de comandă

(Windows):

C:\ping 123.123.123.123

Sau
În Network Utility (Mac OS X), faceţi clic pe fila Ping, tastaţi 123.123.123.123 în casetă, apoi

faceţi clic pe Ping.
Dacă apare un răspuns, adresa IP este corectă. Dacă apare un răspuns despre întrerupere,

adresa IP este incorectă.

SFAT: Dacă utilizaţi un computer pe care se execută Windows, puteţi vizita site-ul Web HP de

asistenţă online la adresa www.hp.com/support. Acest site Web oferă informaţii şi utilitare care vă pot

ajuta să corectaţi multe dintre problemele obişnuite ale imprimantei.

84 Capitolul 9 Instrumente de gestiune a imprimantei

ROWW