HP Officejet Pro 6830 - Verificarea nivelurilor de cerneală estimate

background image

Verificarea nivelurilor de cerneală estimate

Înlocuirea cartuşelor de cerneală

Comandarea cartuşelor de cerneală

Depozitarea consumabilelor de imprimare

Stocarea informaţiilor anonime despre utilizare

Informaţii despre garanţia cartuşelor de cerneală

Informaţii despre cartuşele de cerneală şi capul de imprimare

Sfaturile următoare ajută la menţinerea cartuşelor de cerneală HP şi asigură o calitate constantă.

Instrucţiunile din acest ghid al utilizatorului sunt pentru înlocuirea cartuşelor de cerneală şi nu

sunt destinate pentru prima instalare. Pentru prima instalare, consultaţi instrucţiunile din posterul

de configurare, livrat împreună cu imprimanta.

Când opriţi imprimanta, utilizaţi întotdeauna butonul (Alimentare). Acest lucru permite

imprimantei să acopere capul de imprimare şi să îl protejeze împotriva deteriorării. Pentru mai

multe informaţii, consultaţi Oprirea imprimantei,.

Nu curăţaţi capul de imprimare dacă nu este necesar. Acest lucru consumă cerneală şi

scurtează durata de viaţă a cartuşelor.

Manevraţi cu grijă cartuşele de cerneală Aruncarea, scuturarea sau manevrarea dură în timpul

instalării poate provoca probleme temporare de imprimare.

Dacă transportaţi imprimanta, efectuaţi următoarele pentru a evita scurgerea cernelii din

imprimantă sau alte deteriorări ale imprimantei:

Asiguraţi-vă că opriţi imprimanta apăsând butonul (Alimentare). Aşteptaţi până se opresc

toate sunetele de mişcare internă înainte de a deconecta imprimanta. Pentru mai multe

informaţii, consultaţi Oprirea imprimantei,.

Imprimanta trebuie să fie transportată pe o suprafaţă plană; nu trebuie să fie pusă pe o

parte, pe spate sau pe faţă sau pe partea superioară.

ATENŢIE: HP vă recomandă să înlocuiţi cartuşele lipsă în cel mai scurt timp posibil, pentru a evita

problemele de calitate a imprimării şi posibila utilizare de cerneală suplimentară sau deteriorarea

sistemului de cerneală. Nu opriţi niciodată imprimanta când lipsesc cartuşe.

Verificarea nivelurilor de cerneală estimate

Puteţi să verificaţi nivelurile estimate ale cernelii din software-ul imprimantei sau din panoul de control

al imprimantei. Pentru informaţii despre utilizarea software-ului imprimantei, consultaţi Instrumente de

ROWW

Informaţii despre cartuşele de cerneală şi capul de imprimare 69

background image

gestiune a imprimantei,. De asemenea, puteţi să imprimaţi raportul de stare a imprimantei pentru a

vizualiza aceste informaţii (consultaţi Raportul despre starea imprimantei,).

Pentru a verifica nivelurile estimate de cerneală de la panoul de control al imprimantei

De la ecranul (Început) al panoului de control al imprimantei, atingeţi (Informaţii despre

cerneală).

NOTĂ: Avertismentele şi indicatoarele de nivel ale cernelii oferă estimări numai în scopuri de

planificare. Când primiţi un avertisment de nivel de cerneală scăzut, trebuie să aveţi un cartuş de

înlocuire disponibil pentru a evita posibilele întârzieri de imprimare. Nu trebuie să înlocuiţi cartuşele

până când calitatea de imprimare nu devine inacceptabilă.
NOTĂ: Dacă aţi instalat un cartuş de imprimare reumplut sau recondiţionat, sau un cartuş care a

fost folosit într-o altă imprimată, indicatorul de nivel al cernelii ar putea fi imprecis sau indisponibil.
NOTĂ: Cerneala din cartuşe este utilizată în procesul de imprimare în diverse moduri, inclusiv în

procesul de iniţializare, care pregăteşte imprimanta şi cartuşele pentru imprimare şi în depanarea

capului de imprimare, care menţine duzele de imprimare degajate şi fluxul de cerneală uniform. În

plus, o cantitate de cerneală reziduală este lăsată în cartuş după ce acesta este utilizat. Pentru

informaţii suplimentare, consultaţi www.hp.com/go/inkusage.