HP Officejet Pro 6830 - Imprimanta nu poate trimite faxuri, dar poate primi faxuri

background image

Imprimanta nu poate trimite faxuri, dar poate primi faxuri

Este posibil ca imprimanta să formeze numărul prea repede sau prea devreme. Poate fi necesar

să inseraţi unele pauze în secvenţa de cifre. De exemplu, dacă trebuie să accesaţi o linie

externă înainte de a apela numărul de telefon, introduceţi o pauză după numărul de acces. Dacă

numărul este 95555555, iar cifra 9 accesează o linie externă, introduceţi pauze după cum

urmează: 9-555-5555. Pentru a introduce o pauză în numărul de fax pe care îl tastaţi, atingeţi *

în mod repetat, până când pe afişaj apare o cratimă (-).

ROWW

Rezolvarea problemelor de fax 111

background image

Mai puteţi trimite faxuri utilizând apelarea monitorizată. Aceasta vă permite să ascultaţi linia

telefonică în timp ce apelaţi. Puteţi să setaţi viteza de apelare şi să răspundeţi la solicitări în timp

ce apelaţi. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Trimiterea unui fax utilizând apelarea

monitorizată,.

Formatul numărului introdus la transmiterea faxului nu este corect sau dispozitivul fax destinatar

întâmpină probleme. Pentru a verifica acest lucru, încercaţi să apelaţi numărul de fax de la un

telefon şi să ascultaţi tonul de fax. Dacă nu auziţi tonuri de fax, este posibil ca dispozitivul fax

destinatar să nu fie pornit sau conectat, sau ca serviciul de mesagerie vocală să interfereze cu

linia telefonică a destinatarului. De asemenea, îi puteţi cere destinatarului să verifice dacă faxul

funcţionează corespunzător.