HP Officejet Pro 6830 - Nastavenie tlačiarne s počítačovým modemom DSL/ADSL

background image

Nastavenie tlačiarne s počítačovým modemom DSL/ADSL

Ak máte linku DSL a používate ju na odosielanie faxov, nastavte fax podľa týchto pokynov.

1

Telefónna zásuvka

2

Paralelný rozdeľovač

3

Filter DSL/ADSL

SKWW

Nastavenie faxovania (paralelné telefónne systémy) 161

background image

Jeden koniec telefónneho kábla dodaného s tlačiarňou pripojte k portu 1-LINE na zadnej

strane tlačiarne. Druhý koniec kábla pripojte k filtru DSL/ADSL.

Môže byť potrebné pripojiť dodaný telefónny kábel k adaptéru poskytovanému pre vašu

krajinu/región.

4

Počítač

5

Počítačový modem DSL/ADSL

POZNÁMKA: Musíte si zakúpiť paralelný rozdeľovač. Paralelný rozdeľovač má jeden port RJ-11 na

prednej strane a dva porty RJ-11 na zadnej strane. Nepoužívajte dvojžilový telefónny rozdeľovač,

sériový rozdeľovač ani paralelný rozdeľovač s dvoma portmi RJ-11 na prednej strane a konektorom

na zadnej strane.
Obrázok B-7 Príklad paralelného rozdeľovača

Nastavenie tlačiarne s počítačovým modemom DSL/ADSL

1.

Filter DSL získate od poskytovateľa služby DSL.

2.

Jeden koniec telefónneho kábla dodaného v balení spolu s tlačiarňou pripojte do filtra DSL a

druhý koniec pripojte k portu s označením 1-LINE na zadnej strane tlačiarne.
POZNÁMKA: Môže byť potrebné pripojiť dodaný telefónny kábel k adaptéru poskytovanému

pre vašu krajinu/región.
Ak nepoužijete na pripojenie filtra DSL k zadnej strane tlačiarne dodaný kábel, nemusí sa dať

správne faxovať. Tento špeciálny telefónny kábel sa líši od telefónnych káblov, ktoré už

používate doma alebo v kancelárii.

3.

Filter DSL pripojte k paralelnému rozdeľovaču.

4.

Modem DSL pripojte k paralelnému rozdeľovaču.

5.

Paralelný rozdeľovač pripojte do zásuvky v stene.

6.

Spustite test faxu.

Keď zazvoní telefón, tlačiareň automaticky odpovie po počte zvonení určenom položkou Počet

zvonení pred odpovedaním. Tlačiareň začne vysielať tóny prijímania faxu do odosielajúceho

faxového prístroja a prijme fax.
Ak sa vyskytnú problémy s nastavením tlačiarne s voliteľným zariadením, obráťte sa na miestneho

poskytovateľa služieb alebo dodávateľa so žiadosťou o ďalšiu pomoc.