HP Officejet Pro 6830 - Chemické látky

background image

Chemické látky

Spoločnosť HP sa zaväzuje poskytovať svojim zákazníkom informácie o chemických látkach v jej

produktoch v súlade so zákonnými požiadavkami, vyplývajúcimi napríklad z normy REACH

(nariadenie ES č. 1907/2006 Európskeho parlamentu a Rady). Správu o chemickom zložení tohto

produktu môžete nájsť na nasledujúcej adrese: www.hp.com/go/reach.