HP Officejet Pro 6830 - Likvidácia nepotrebného zariadenia používateľmi

background image

Likvidácia nepotrebného zariadenia používateľmi

Tento symbol znamená zákaz likvidácie produktu spolu s ostatným odpadom z

domácnosti. Namiesto toho je vašou povinnosťou odovzdať nepotrebné zariadenie na

určenom zbernom mieste na recykláciu nepotrebného elektrického a elektronického

zariadenia, a tak chrániť ľudské zdravie a životné prostredie. Ak chcete získať ďalšie

informácie, obráťte sa na oddelenie služieb likvidácie odpadu z domácností vo vašej

krajine alebo prejdite na webovú adresu http://www.hp.com/recycle.

SKWW

Program dozoru nad výrobou ekologických produktov 145