HP Officejet Pro 6830 - Problém s atramentovou kazetou

background image

Problém s atramentovou kazetou

Atramentová kazeta identifikovaná v hlásení chýba, je poškodená, nekompatibilná alebo vložená do

nesprávnej zásuvky v tlačiarni.
POZNÁMKA: Ak je kazeta v hlásení označená ako nekompatibilná, pozrite si informácie o získaní

kaziet pre tlačiareň v časti Objednávanie atramentových kaziet.
Ak chcete vyriešiť tento problém, skúste použiť nasledujúce riešenia. Riešenia sú uvedené v poradí,

pričom najpravdepodobnejšie riešenie je uvedené ako prvé. Ak prvé riešenie neodstráni problém,

pokračujte v skúšaní zostávajúcich riešení, až kým sa problém neodstráni.

Riešenie č. 1: Vypnite a zapnite tlačiareň.

Riešenie č. 2: Správne nainštalujte atramentové kazety.

Riešenie č. 1: Vypnite a zapnite tlačiareň
Vypnite tlačiareň a znova ju zapnite.
Ak problém pretrváva, skúste použiť nasledujúce riešenie.
Riešenie č. 2: Správne nainštalujte atramentové kazety
Skontrolujte, či sú správne nainštalované všetky atramentové kazety:

SKWW

Kritický nedostatok atramentu 177

background image

1.

Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá.

2.

Otvorte dvierka prístupu k atramentovej kazete.
POZNÁMKA: Pred pokračovaním počkajte, kým sa tlačový vozík nezastaví.

3.

Stlačením prednej časti atramentovej kazety uvoľnite kazetu a potom ju vyberte zo zásuvky.

4.

Zasuňte kazetu do zásuvky. Zatlačením na kazetu zabezpečíte potrebný kontakt.

5.

Zatvorte prístupový kryt atramentových kaziet.