HP Officejet Pro 6830 - Tlač nie je možná

background image

Tlač nie je možná

Tlačiareň sa musí pripojiť k lokalite HP Connected, aby aktualizovala svoj stav v službe Instant Ink.
Nebudete môcť tlačiť, kým sa tlačiareň nepripojí a neaktualizuje stav v službe Instant Ink. Pokyny

týkajúce sa pripojenia nájdete na ovládacom paneli tlačiarne.