HP Officejet Pro 6830 - Tlačiareň zlyhala

background image

Tlačiareň zlyhala

Vyskytol sa problém s tlačiarňou alebo systémom zásobovania atramentom. Takéto problémy môžete

zvyčajne vyriešiť vykonaním nasledujúcich krokov:
1.

Stlačením ikony (tlačidlo Napájanie) vypnite tlačiareň.

2.

Odpojte napájací kábel a potom ho znova pripojte.

3.

Stlačením ikony (tlačidlo Napájanie) zapnite tlačiareň.

Ak tento problém pretrváva, zapíšte si kód chyby uvedený v hlásení a potom sa obráťte na oddelenie

technickej podpory spoločnosti HP. Ďalšie informácie o kontaktovaní sa s oddelením technickej

podpory spoločnosti HP nájdete v časti Technická podpora spoločnosti HP.