HP Officejet Pro 6830 - Nastavenie kontaktov v telefónnom zozname

background image

Nastavenie kontaktov v telefónnom zozname

Často používané faxové čísla môžete nastaviť ako kontakty v telefónnom zozname. Tento postup

umožňuje rýchlo volať na tieto čísla pomocou ovládacieho panela tlačiarne.
TIP: Okrem vytvárania a spravovania kontaktov v telefónnom zozname z ovládacieho panela

tlačiarne môžete tiež používať nástroje dostupné v počítači, napríklad softvér HP dodávaný s

tlačiarňou a server EWS tlačiarne. Ďalšie informácie nájdete v časti Nástroje na spravovanie

tlačiarne.

SKWW

Nastavenie kontaktov v telefónnom zozname 53

background image