HP Officejet Pro 6830 - Odosielanie faxu z telefónu

background image

Odosielanie faxu z telefónu

Fax možno odoslať pomocou doplnkového telefónu. Umožní vám to hovoriť s príslušným príjemcom

pred odoslaním faxu.

Odoslanie faxu z podvojného telefónu

1.

Položte originál na sklenenú podložku skenera tlačovou stranou nadol alebo do podávača

dokumentov tlačovou stranou nahor.
Ďalšie informácie nájdete v časti Položenie predlohy na sklenenú podložku skenera alebo

Vloženie originálu do podávača dokumentov.

2.

Zadajte číslo pomocou tlačidiel telefónu, ktorý je pripojený k tlačiarni.
Ak príjemca zdvihne telefón, informujte ho, že po zaznení faxového tónu dostane fax na faxové

zariadenie. Ak hovor preberá faxové zariadenie, budete počuť faxové tóny z prijímacieho

faxového zariadenia.

3.

Na displeji ovládacieho panela tlačiarne sa dotknite položky Fax.

4.

Dotknite sa položky Odoslať a prijať.

5.

Dotknite sa ikony Odoslať fax.

6.

Po vložení originálu na sklenenú podložku skenera sa dotknite položky Použiť sklenenú

podložku.

7.

Keď ste pripravení odoslať fax, dotknite sa položky Čiernobielo alebo Farebne.
POZNÁMKA: Ak sa zobrazí výzva, vyberte položku Odoslať fax.

Počas prenosu faxu sa telefónna linka stíši. Ak chcete po odoslaní faxu pokračovať v rozhovore

s príjemcom, zostaňte na linke, kým sa prenos neskončí. Ak chcete skončiť rozhovor s

príjemcom, môžete zavesiť telefón hneď po začatí prenosu faxu.