HP Officejet Pro 6830 - Nastavenie možností opakovanej voľby

background image

Nastavenie možností opakovanej voľby

Ak tlačiareň nemohla odoslať fax, pretože prijímacie faxové zariadenie neodpovedalo alebo bolo

obsadené, tlačiareň sa pokúsi o opakovanú voľbu na základe nastavení možností opakovanej voľby.

Nasledujúcim postupom zapnite alebo vypnite tieto možnosti.

58 Kapitola 5 Fax

SKWW

background image

Opakovaná voľba obsadeného čísla: ak je zapnutá táto možnosť a tlačiareň prijme obsadzovací

signál, automaticky bude vytáčať znova. predvolená hodnota je Zapnúť.

Opakovaná voľba neodpovedajúceho čísla: ak je zapnutá táto možnosť a prijímajúce faxové

zariadenie neodpovedá, tlačiareň automaticky zopakuje voľbu. predvolená hodnota je Vypnúť.

Opakovaná voľba v prípade problému s pripojením: ak je táto možnosť zapnutá, tlačiareň

automaticky zopakuje voľbu, ak sa vyskytol problém s pripojením k prijímajúcemu faxovému

zariadeniu. Opakovaná voľba v prípade problému s pripojením funguje len v prípade odosielania

faxov z pamäte. predvolená hodnota je Zapnúť.

Nastavenie možností opakovanej voľby

1.

Na displeji ovládacieho panela tlačiarne sa dotknite položky Nastavenie.

2.

Stlačte tlačidlo Nastavenie faxu a potom Predvoľby.

3.

Dotknite sa ikony Automatická opakovaná voľba.

4.

Dotknite sa položky Opakovaná voľba obsadeného čísla, položky Opakovaná voľba

neodpovedajúceho čísla alebo položky Opakovaná voľba v prípade problému s pripojením a

potom vyberte požadované možnosti.