HP Officejet Pro 6830 - Nastavenie funkcie Skenovať do e-mailu

background image

Nastavenie funkcie Skenovať do e-mailu

Používanie funkcie Skenovať do e-mailu

Zmena nastavení konta

Nastavenie funkcie Skenovať do e-mailu

Nastavenie funkcie Skenovanie do e-mailu

1.

V tlačiarni povoľte webové služby. Ďalšie informácie nájdete v časti Nastavenie webových

služieb.

2.

Dotknite sa položky Skenovať a potom položky E-mail.

3.

Na úvodnej obrazovke sa dotknite položky Pokračovať.

4.

Dotknite sa poľa E-mail:, zadajte e-mailovú adresu a potom sa dotknite položky Hotovo.

5.

Dotknite sa ikony Pokračovať.

6.

Na zadanú e-mailovú adresu sa odošle kód PIN. Dotknite sa ikony Pokračovať.

7.

Dotknite sa položky Kód PIN, zadajte kód PIN a potom sa dotknite položky Hotovo.

8.

Dotknite sa položky Uložiť e-mail alebo Automatické prihlásenie podľa toho, akým spôsobom

chcete v tlačiarni uložiť prihlasovacie údaje.

9.

Vyberte typ skenovania dotykom položky Fotografia alebo Dokument.

SKWW

Skenovanie 37

background image

10. V prípade fotografií vyberte nastavenie skenovania a dotknite sa položky Pokračovať.

V prípade dokumentov pokračujte ďalším krokom.

11. Overte e-mailové údaje a dotknite sa položky Pokračovať.
12. Dotknite sa položky Skenovať do e-mailu.
13. Po dokončení skenovania sa dotknite tlačidla OK a potom dotykom tlačidla Áno odošlite ďalší e-

mail alebo dotykom tlačidla Nie skončite.