HP Officejet Pro 6830 - Skenovanie dokumentov vo formáte upraviteľného textu

background image

Skenovanie dokumentov vo formáte upraviteľného textu

Ak chcete skenovať dokumenty ako upraviteľný text, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

Skenovanie dokumentov vo formáte upraviteľného textu (Windows)

1.

Položte originál na sklenenú podložku skenera tlačovou stranou nadol alebo do podávača

dokumentov tlačovou stranou nahor.
Ďalšie informácie nájdete v časti Položenie predlohy na sklenenú podložku skenera alebo

Vloženie originálu do podávača dokumentov.

2.

V závislosti od operačného systému vykonajte jeden z nasledujúcich postupov:

Windows 8.1: v ľavom dolnom rohu domovskej obrazovky kliknite na šípku nadol a vyberte

názov tlačiarne.

Windows 8: na domovskej obrazovke kliknite pravým tlačidlom na prázdnu oblasť

obrazovky, na paneli aplikácií kliknite na položku Všetky aplikácie a potom vyberte názov

tlačiarne.

Windows 7, Windows Vista a Windows XP: Na pracovnej ploche počítača kliknite na

ponuku Štart, vyberte položku Všetky programy, kliknite na položku HP, kliknite na

priečinok tlačiarne a potom vyberte ikonu s názvom tlačiarne.

3.

Kliknite na ikonu Tlač, skenovanie a fax a potom vyberte položku Skenovať dokument alebo

fotografiu.

4.

Vyberte typ upraviteľného textu, ktorý chcete použiť pri skenovaní:

Chcem...

Postupujte podľa nasledujúcich krokov

Vyňať iba text bez akéhokoľvek formátovania originálu

Vyberte zo zoznamu skratku Uložiť ako upraviteľný text

(OCR) a potom vyberte položku Text (.txt) z rozbaľovacej

ponuky File Type (Typ súboru).

Vyňať text spolu s formátovaním originálu

Vyberte zo zoznamu skratku Uložiť ako upraviteľný text

(OCR) a potom vyberte položku Rich Text (.rtf) z

rozbaľovacej ponuky File Type (Typ súboru).

Vyňatie textu a umožnenie vyhľadávania v texte v

programoch na otvorenie súborov vo formáte PDF

Vyberte zo zoznamu skratku Uložiť ako PDF a potom

vyberte položku Searchable PDF (.pdf) z rozbaľovacej

ponuky File Type (Typ súboru).

5.

Kliknite na položku Scan (Skenovanie) a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Skenovanie dokumentov vo formáte upraviteľného textu (OS X)

1.

Položte originál na sklenenú podložku skenera tlačovou stranou nadol alebo do podávača

dokumentov tlačovou stranou nahor.
Ďalšie informácie nájdete v časti Položenie predlohy na sklenenú podložku skenera alebo

Vloženie originálu do podávača dokumentov.

2.

Otvorte pomôcku HP Scan.
Pomôcka HP Scan sa nachádza v priečinku Applications/Hewlett-Packard (Aplikácie/Hewlett-

Packard) na najvyššej úrovni pevného disku.

3.

Kliknite na tlačidlo Scan (Skenovať). Zobrazí sa dialógové okno s výzvou na potvrdenie

skenovacieho zariadenia a predvoľby nastavení skenovania.

4.

Skenovanie dokončite podľa pokynov na obrazovke.

40 Kapitola 4 Kopírovanie a skenovanie

SKWW

background image

5.

Po naskenovaní všetkých strán vyberte položku Save (Uložiť) v ponuke File (Súbor). Zobrazí sa

dialógové okno Save (Uložiť).

6.

Vyberte typ upraviteľného textu.

Chcem...

Postupujte podľa nasledujúcich krokov

Vyňať iba text bez akéhokoľvek formátovania originálu

Z kontextovej ponuky Format (Formát) vyberte možnosť

TXT.

Vyňať text spolu s formátovaním originálu

Z kontextovej ponuky Format (Formát) vyberte možnosť

RTF.

Vyňatie textu a umožnenie vyhľadávania v texte v

programoch na otvorenie súborov vo formáte PDF

Z kontextovej ponuky Searchable PDF vyberte možnosť

Format (Formát).

7.

Kliknite na tlačidlo Save (Uložiť).