HP Officejet Pro 6830 - Skenovanie na pamäťové zariadenie

background image

Skenovanie na pamäťové zariadenie

Z ovládacieho panela tlačiarne môžete skenovať priamo do jednotky USB flash bez použitia počítača

alebo softvéru tlačiarne HP dodaného s tlačiarňou.
POZNÁMKA: Na skenovanie dokumentov do upraviteľného textu môžete používať aj softvér

tlačiarne HP. Ďalšie informácie nájdete v časti Skenovanie dokumentov ako upraviteľného textu.

Skenovanie originálu na pamäťové zariadenie z ovládacieho panela tlačiarne

1.

Položte originál na sklenenú podložku skenera tlačovou stranou nadol alebo do podávača

dokumentov tlačovou stranou nahor.
Ďalšie informácie nájdete v časti Položenie predlohy na sklenenú podložku skenera alebo

Vloženie originálu do podávača dokumentov.

2.

Vložte jednotku USB flash. Ďalšie informácie nájdete v časti Vloženie jednotky USB flash.

3.

Dotknite sa položky Scan (Skenovanie) a potom vyberte položku Pamäťové zariadenie.

4.

V prípade potreby zmeňte možnosti skenovania.

5.

Dotknite sa položky Skenovať.