HP Officejet Pro 6830 - Skôr než začnete

background image

Skôr než začnete

Nastavenie tlačiarne v bezdrôtovej sieti

Zmena typu pripojenia

Test bezdrôtového pripojenia

Zapnutie alebo vypnutie funkcie bezdrôtového rozhrania tlačiarne

POZNÁMKA: Ak sa vyskytnú problémy s pripojením tlačiarne, pozrite si časť Tlačiareň nemožno

bezdrôtovo pripojiť.
TIP: Ďalšie informácie o nastavení a bezdrôtovom používaní tlačiarne nájdete na webovej lokalite

HP Wireless Printing Center na adrese www.hp.com/go/wirelessprinting.

Skôr než začnete

Skontrolujte nasledujúce body:

Tlačiareň nie je pripojená k sieti pomocou kábla Ethernet.

Bezdrôtová sieť je správne nastavená a funguje.

Tlačiareň a počítače, ktorú ju používajú, sa nachádzajú v rovnakej sieti (podsieti).

Pri pripájaní tlačiarne sa môže zobraziť výzva na zadanie názvu bezdrôtovej siete (SSID) a hesla

bezdrôtovej siete.

Identifikátor SSID predstavuje názov bezdrôtovej siete.

Heslo bezdrôtovej siete zabraňuje ostatným používateľom v pripojení k bezdrôtovej sieti bez

vášho povolenia. V závislosti od požadovanej úrovne zabezpečenia môže bezdrôtová sieť

používať prístupovú frázu WPA alebo kľúč WEP.

Ak ste od nastavenia bezdrôtovej siete nezmenili názov siete alebo bezpečnostný prístupový kľúč,

môžete použiť údaje uvedené na zadnej alebo bočnej strane bezdrôtového smerovača.
Ak názov siete alebo bezpečnostné heslo nemôžete nájsť alebo si tieto informácie nepamätáte,

pozrite si dokumentáciu dodanú s počítačom alebo bezdrôtovým smerovačom. Ak tieto informácie

stále nemôžete nájsť, obráťte sa na správcu siete alebo osobu, ktorá nastavila bezdrôtovú sieť.

SKWW

Nastavenie tlačiarne pre bezdrôtovú komunikáciu 75