HP Officejet Pro 6830 - Ukladanie anonymných informácií o používaní

background image

Ukladanie anonymných informácií o používaní

Kazety HP používané s touto tlačiarňou obsahujú pamäťový čip, ktorý pomáha pri prevádzke

tlačiarne. Tento pamäťový čip tiež ukladá obmedzené množstvo anonymných informácií o používaní

tlačiarne, ktoré môžu zahŕňať nasledujúce údaje: počet strán vytlačených pomocou kazety, pokrytie

strany, frekvencia tlače a používané režimy tlače.
Tieto informácie pomáhajú spoločnosti HP pri návrhu budúcich tlačiarní a plnení tlačových potrieb jej

zákazníkov. Údaje získané z pamäťového čipu kazety neobsahujú informácie, ktoré by sa dali použiť

na identifikáciu zákazníka alebo používateľa kazety alebo ich tlačiarne.
Spoločnosť HP zhromažďuje vzorky pamäťových čipov z kaziet, ktoré jej boli vrátené, v rámci jej

bezplatného programu zberu a recyklácie (partneri programu HP Planet Partners: www.hp.com/

recycle). Pamäťové čipy z týchto vzoriek sa čítajú a potom skúmajú z dôvodu zlepšenia budúcich

tlačiarní HP. Partneri spoločnosti HP, ktorí asistujú pri recyklácii tejto kazety, môžu mať takisto

prístup k týmto údajom.

SKWW

Objednávanie atramentových kaziet 73

background image

Každá ďalšia spoločnosť spracovávajúca kazetu môže mať prístup k anonymným údajom na

pamäťovom čipe. Ak nechcete umožniť prístup k týmto údajom, čip môžete zničiť. Avšak po zničení

pamäťového čipu sa kazeta nebude dať použiť v tlačiarni HP.
Ak sa obávate poskytnúť tieto anonymné informácie, môžete ich zneprístupniť tým, že vypnete

schopnosť pamäťového čipu zhromažďovať informácie o používaní tlačiarne.

Vypnutie funkcie informácií o používaní

1.

Na ovládacom paneli tlačiarne sa dotknite položky Nastavenie.

2.

Vyberte položku Predvoľby a potom sa dotknite položky Uložiť anonymné informácie o

používaní.

3.

Dotykom položky Vypnúť zakážete zhromažďovanie informácií o používaní.

POZNÁMKA: Funkciu zhromažďovania informácií o používaní znova zapnete obnovením

predvolených nastavení od výrobcu. Ďalšie informácie o obnove predvolených nastavení nájdete v

časti Obnovenie predvolených a iných nastavení.
POZNÁMKA: Kazetu môžete naďalej používať v tlačiarni HP aj po vypnutí funkcie pamäťového čipu

zhromažďovať informácie o používaní tlačiarne.