HP Officejet Pro 6830 - Správa o teste bezdrôtovej siete

background image

Správa o teste bezdrôtovej siete

Vytlačením strany o teste bezdrôtovej siete získate informácie o bezdrôtovom pripojení tlačiarne.

Správa o teste bezdrôtovej siete poskytuje informácie o stave tlačiarne, hardvérovej adrese (adrese

MAC) a adrese IP. Ak je tlačiareň pripojená k sieti, správa o teste obsahuje podrobnosti o nastavení

siete.

Tlač správy o teste bezdrôtovej siete

1.

Na ovládacom paneli tlačiarne sa dotknite položky

(tlačidlo Bezdrôtové rozhranie) a potom

položky (tlačidlo Nastavenia).

2.

Dotknite sa položky Tlač správ.

3.

Dotknite sa položky Správa o teste bezdrôtovej siete.