HP Officejet Pro 6830 - Na displeji je stále zobrazené hlásenie Vyvesené slúchadlo

background image

Na displeji je stále zobrazené hlásenie Vyvesené slúchadlo

Používate nesprávny typ telefónneho kábla. Skontrolujte, či na pripojenie tlačiarne k telefónnej

linke používate dvojžilový telefónny kábel dodaný s tlačiarňou. Ak telefónny kábel dodaný s

tlačiarňou nie je dostatočne dlhý, môžete ho predĺžiť pomocou telefónneho kábla. Tento kábel si

môžete kúpiť v predajniach s telefónnym príslušenstvom.

Možno sa používa aj iné zariadenie, ktoré používa tú istú telefónnu linku ako tlačiareň.

Skontrolujte, či sa nepoužívajú podvojné telefóny (telefóny na rovnakej telefónnej linke, ktoré

však nie sú pripojené k tlačiarni) alebo iné zariadenia alebo či nie sú vyvesené ich slúchadlá.

Tlačiareň napríklad nemôžete používať na faxovanie, ak je vyvesený podvojný telefón alebo ak

používate počítačový telefonický modem na odosielanie e-mailov alebo na prístup na internet.