HP Officejet Pro 6830 - Počítač nedokáže prijímať faxy (funkcia Digitálny fax HP)

background image

Počítač nedokáže prijímať faxy (funkcia Digitálny fax HP)

Počítač vybraný pre prijímanie faxov je vypnutý. Uistite sa, že je počítač vybraný na prijímanie

faxov po celý čas zapnutý.

Na inštaláciu a prijímanie faxov sú nakonfigurované dva rozličné počítače a jeden z nich je

možno vypnutý. Ak je počítač prijímajúci faxy iný, než bol počítač použitý na inštaláciu, obidva

počítače musia byť po celý čas zapnuté.

Funkcia Digitálny fax HP nie je aktivovaná alebo počítač nie je nakonfigurovaný na prijímanie

faxov. Aktivujte funkciu Digitálny fax HP a skontrolujte, či je počítač nakonfigurovaný na

prijímanie faxov.

112 Kapitola 10 Riešenie problémov

SKWW