HP Officejet Pro 6830 - Tlač na obe strany (duplexná tlač)

background image

Tlač na obe strany (duplexná tlač)

Pomocou mechanizmu na automatickú obojstrannú tlač (duplexor) možno automaticky tlačiť na obe

strany hárka papiera.

Obojstranná tlač (Windows)

1.

V softvéri vyberte položku Tlačiť.

2.

Skontrolujte, či je vybraná tlačiareň.

3.

Kliknite na tlačidlo, ktoré otvorí dialógové okno Properties (Vlastnosti).
V závislosti od softvérovej aplikácie sa toto tlačidlo môže nazývať Vlastnosti, Možnosti,

Inštalácia tlačiarne, Vlastnosti tlačiarne, Tlačiareň, alebo Predvoľby.
POZNÁMKA: Ak chcete upraviť nastavenia tlače pre všetky tlačové úlohy, vykonajte zmeny v

softvéri tlačiarne HP dodanom s tlačiarňou. Ďalšie informácie o softvéri tlačiarne HP nájdete v

časti Nástroje na spravovanie tlačiarne.

4.

Vyberte príslušné možnosti.

Na karte Rozloženie vyberte orientáciu Na výšku alebo Na šírku a vyberte položku Otočiť

po dĺžke alebo položku Otočiť po šírke z rozbaľovacieho zoznamu Obojstranná tlač.

Na karte Papier a kvalita vyberte v rozbaľovacom zozname Médiá v časti Výber zásobníka

vhodný druh papiera a potom v časti Nastavenia kvality vyberte príslušnú kvalitu tlače.

Kliknite na tlačidlo Rozšírené v časti Papier a výstup a z rozbaľovacieho zoznamu Veľkosť

papiera vyberte príslušnú veľkosť papiera.
POZNÁMKA: Ak zmeníte položku Veľkosť papiera, ubezpečte sa, že ste vložili správny

papier a na ovládacom paneli tlačiarne nastavili príslušnú veľkosť papiera.

Informácie o ďalších možnostiach tlače nájdete v časti Tipy na úspešnú tlač.

5.

Kliknutím na tlačidlo OK spustite tlač.

Obojstranná tlač (OS X)

1.

V ponuke File (Súbor) softvéru vyberte položku Print (Tlačiť).

2.

V dialógovom okne Print (Tlač) vyberte z kontextovej ponuky položku Layout (Rozloženie).

3.

Vyberte požadovaný typ väzby pre obojstranne vytlačené strany a potom kliknite na položku

Print (Tlačiť).