HP Officejet Pro 6830 - Odstránenie webových služieb

background image

Odstránenie webových služieb

Ak chcete odstrániť webové služby, vykonajte nasledujúce kroky:

68 Kapitola 6 Webové služby

SKWW

background image

1.

Na displeji ovládacieho panela tlačiarne sa dotknite položky

(služba HP ePrint) a potom sa

dotknite položky (Nastavenie webových služieb).

2.

Dotknite sa položky Odstrániť webové služby.

SKWW

Odstránenie webových služieb 69

background image

7