HP Officejet Pro 6830 - Vloženie originálu do podávača dokumentov

background image

Vloženie originálu do podávača dokumentov

Dokument môžete kopírovať, skenovať alebo faxovať tak, že ho vložíte do podávača dokumentov.
Podávač dokumentov má kapacitu maximálne 35 hárkov obyčajného papiera veľkosti A4, Letter

alebo Legal.
UPOZORNENIE: Fotografie nevkladajte do podávača dokumentov. Mohli by sa poškodiť.

Používajte iba papier podporovaný podávačom dokumentov.
Ďalšie informácie nájdete v časti Tipy na výber a používanie papiera.
POZNÁMKA: Niektoré funkcie, napríklad funkcia kopírovania Prispôsobiť na stranu, nefungujú, ak

vkladáte originály dokumentov do podávača dokumentov. Ak chcete, aby tieto funkcie fungovali,

vložte originály na sklenenú podložku skenera.

Vloženie originálu do podávača dokumentov

1.

Vložte originál do podávača dokumentov tlačovou stranou nahor.
a.

Pri vkladaní originálu potlačeného na výšku umiestnite strany tak, aby do zariadenia

najskôr vchádzal vrchný okraj dokumentu. Pri vkladaní originálu potlačeného na šírku

umiestnite strany tak, aby do zariadenia najskôr vchádzal ľavý okraj dokumentu.

b.

Dokument zasúvajte do podávača dokumentov, kým nezaznie tón alebo sa na displeji

ovládacieho panela tlačiarne nezobrazí hlásenie, že sa zistili vložené strany.

TIP: Ďalšie informácie o vkladaní originálov do podávača dokumentov nájdete na schéme

vyrytej v zásobníku podávača dokumentov.

SKWW

Vloženie originálu do podávača dokumentov 17

background image

2.

Posúvajte priečne vodiace lišty, kým sa nezastavia na ľavom a pravom okraji papiera.