HP Officejet Pro 6830 - Tipy na výber a používanie papiera

background image

Tipy na výber a používanie papiera

Aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky, dodržujte nasledujúce pokyny.

Do zásobníka alebo podávača dokumentov vkladajte naraz iba jeden druh papiera.

Pri napĺňaní zásobníka a podávača dokumentov dbajte na správne vloženie papiera.

Zásobník ani podávač dokumentov neprepĺňajte.

S cieľom zabrániť zaseknutiu médií, nekvalitnej tlači a ďalším problémom s tlačou nevkladajte

do zásobníka ani podávača dokumentov nasledujúce papiere:

Viaczložkové formuláre

Poškodené, skrútené alebo pokrčené médium

Médium s vyrezanými miestami alebo perforáciou

Médium s výraznou textúrou, s reliéfom alebo s nízkou nasiakavosťou atramentu

10 Kapitola 2 Začíname

SKWW

background image

Médium s príliš nízkou hmotnosťou alebo ktoré sa ľahko naťahuje

Médiá, ktoré obsahujú skoby alebo spony