Pomoč HP Officejet Pro 6830

background image

HP Officejet Pro

6830

background image

HP Officejet Pro 6830

Uporabniški priročnik

background image

Informacije o avtorskih pravicah

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

1. izdaja, 7/2014

Obvestila podjetja Hewlett-Packard

Pridržujemo si pravico do spreminjanja

informacij v tem dokumentu brez

predhodnega obvestila.

Vse pravice pridržane. Prepovedano je

razmnoževanje, prirejanje ali prevajanje

brez predhodnega pisnega dovoljenja

podjetja Hewlett-Packard, razen če to

dovoljujejo zakoni o avtorskih pravicah.

Edine garancije za HP-jeve izdelke in

storitve so opisane v posebnih garancijskih

izjavah, ki so dodane izdelkom in storitvam.

Vsebine si ne razlagajte kot dodatno

garancijo. HP ne odgovarja za tehnične ali

založniške napake ali izpuščeno vsebino.

Obvestila

Microsoft, Windows, Windows XP,

Windows Vista, Windows 7, Windows 8 in

Windows 8.1 so registrirane blagovne

znamke družbe Microsoft Corporation.

ENERGY STAR in oznaka ENERGY STAR

sta registrirani oznaki v ZDA.

Mac, OS X in AirPrint so blagovne znamke

družbe Apple Inc., registrirane v ZDA in

drugih državah.

background image

Varnostne informacije

Ko uporabljate izdelek, vedno upoštevajte

varnostne ukrepe, da bi zmanjšali

nevarnost poškodb zaradi ognja ali

električnega udara.

1. Natančno preberite vsa navodila v

dokumentaciji, ki je priložena tiskalniku.

2. Upoštevajte vsa opozorila in navodila, ki

so na izdelku.

3. Pred čiščenjem naprave izvlecite

napajalni kabel iz vtičnice.

4. Izdelka ne smete namestiti ali uporabljati

v bližini vode ali če ste mokri.

5. Napravo namestite varno na stabilno

podlago.

6. Izdelek položite na zaščiteno mesto, kjer

ne more nihče stopiti na linijski kabel ali se

spotakniti obenj in ga tako poškodovati.

7. Če naprava ne deluje normalno, glejte

Reševanje težav.

8. Naprava ne vsebuje delov, ki bi jih lahko

popravil uporabnik. Servisiranje prepustite

usposobljenim serviserjem.

background image
background image

Kazalo

1 Kako naj? .......................................................................................................................................................... 1

2 Začetek ............................................................................................................................................................. 2

Dostopnost ........................................................................................................................................... 2
HP EcoSolutions (HP in okolje) ............................................................................................................ 3

Upravljanje z energijo .......................................................................................................... 3
Optimiziranje tiskalnih potrebščin ........................................................................................ 3

Pomen delov tiskalnika ......................................................................................................................... 4

Sprednja stran ..................................................................................................................... 4
Prostor potrebščin za tiskanje .............................................................................................. 5
Pogled od zadaj ................................................................................................................... 5

Uporaba nadzorne plošče tiskalnika .................................................................................................... 6

Pregled gumbov in lučk ....................................................................................................... 6
Ikone zaslona nadzorne plošče ........................................................................................... 6
Spreminjanje nastavitev tiskalnika ....................................................................................... 7

Osnove papirja ..................................................................................................................................... 8

Priporočene vrste papirja za tiskanje ................................................................................... 8
Naročanje papirja HP ......................................................................................................... 10
Nasveti za izbiranje in uporabo papirja .............................................................................. 10

Nalaganje papirja ............................................................................................................................... 11
Nalaganje izvirnikov na steklo optičnega bralnika .............................................................................. 16
Nalaganje izvirnikov v podajalnik dokumentov ................................................................................... 17
Vstavljanje bliskovnega pogona USB ................................................................................................. 18
Posodobitev tiskalnika ........................................................................................................................ 18
Odprite programsko opremo tiskalnika HP (Windows) ....................................................................... 19
Izklop tiskalnika .................................................................................................................................. 19

3 Tiskanje ........................................................................................................................................................... 20

Tiskanje dokumentov ......................................................................................................................... 20
Tiskanje brošur ................................................................................................................................... 21
Tiskanje na ovojnice ........................................................................................................................... 22
Tiskanje fotografij ............................................................................................................................... 24
Tiskanje na poseben papir ali papir z velikostjo po meri .................................................................... 26
Tiskanje na obe strani (obojestransko tiskanje) ................................................................................. 28
Tiskanje z največ dpi .......................................................................................................................... 29
Namigi za uspešno tiskanje ................................................................................................................ 30

SLWW

v

background image

Tiskanje s funkcijo AirPrintTM ............................................................................................................ 32

4 Kopiranje in optično branje ............................................................................................................................. 34

Kopiranje ............................................................................................................................................ 34
Optično branje .................................................................................................................................... 35

Optično branje v računalnik ............................................................................................... 35
Optično branje v pomnilniško napravo ............................................................................... 37
Scan to Email (Optično preberi v e-pošto) ......................................................................... 37

Nastavitev optičnega branja v e-pošto .............................................................. 37
Uporaba funkcije za optično branje v e-pošto ................................................... 38
Spreminjanje nastavitev računa ........................................................................ 39

Optično branje s funkcijo Webscan ................................................................................... 39
Optično branje dokumentov v obliki besedila, ki ga je mogoče urejati .............................. 40

Optično branje dokumentov v obliki besedila za urejanje ................................. 40
Navodila za optično branje dokumentov v obliki besedila za urejanje .............. 41

5 Faks ................................................................................................................................................................ 43

Pošiljanje faksa .................................................................................................................................. 43

Pošiljanje standardnega faksa ........................................................................................... 43
Pošiljanje standardnega faksa iz računalnika .................................................................... 44
Pošiljanje faksa iz računalnika ........................................................................................... 45
Pošiljanje faksa z nadzorom izbiranja ................................................................................ 45
Pošiljanje faksa iz pomnilnika ............................................................................................ 46
Pošiljanje faksa več prejemnikom ...................................................................................... 46
Pošiljanje faksa v načinu odpravljanja napak .................................................................... 47

Sprejemanje faksa .............................................................................................................................. 47

Ročno sprejemanje faksa .................................................................................................. 48
Nastavitev varnostne kopije faksa ..................................................................................... 48
Ponovno tiskanje faksov iz pomnilnika .............................................................................. 49
Posredovanje faksov na drugo številko ............................................................................. 49
Nastavitev samodejnega zmanjšanja za dohodne fakse ................................................... 50
Blokiranje neželenih številk faksov .................................................................................... 50
Prejemanje faksov s funkcijo HP Digital Fax ..................................................................... 51

Zahteve za funkcijo HP Digital Fax ................................................................... 52
Aktiviranje funkcije HP Digital Fax .................................................................... 52
Spreminjanje nastavitev za funkcijo HP Digital Fax .......................................... 52

Nastavljanje stikov v adresarju ........................................................................................................... 53

Nastavljanje in spreminjanje stikov v adresarju ................................................................. 53
Nastavljanje in spreminjanje skupinskih stikov v adresarju ............................................... 54
Brisanje stikov v adresarju ................................................................................................. 55
Tiskanje seznama stikov v adresarju ................................................................................. 55

vi

SLWW

background image

Spreminjanje nastavitev faksa ............................................................................................................ 56

Konfiguracija glave faksa ................................................................................................... 56
Nastavitev načina odziva (samodejni odgovor) ................................................................. 56
Nastavitev števila zvonjenj pred odgovorom ..................................................................... 57
Spreminjanje vzorca odzivnega zvonjenja za značilno zvonjenje ..................................... 57
Nastavitev vrste izbiranja ................................................................................................... 58
Nastavitev možnosti ponovnega izbiranja ......................................................................... 58
Nastavitev hitrosti faksa ..................................................................................................... 59
Nastavitev glasnosti zvoka faksa ....................................................................................... 59

Storitve faksiranja in digitalnega telefona ........................................................................................... 59
Faks prek internetnega protokola ....................................................................................................... 60
Uporaba poročil .................................................................................................................................. 60

Tiskanje poročila o potrditvi faksa ...................................................................................... 61
Tiskanje poročil o napakah faksov ..................................................................................... 62
Tiskanje in ogled dnevnika faksa ....................................................................................... 62
Čiščenje dnevnika faksa .................................................................................................... 62
Tiskanje podrobnosti o zadnjem pošiljanju faksa .............................................................. 63
Tiskanje poročila o ID-jih klicateljev ................................................................................... 63
Ogled zgodovine klicev ...................................................................................................... 63

6 Spletne storitve ............................................................................................................................................... 64

Kaj so spletne storitve? ...................................................................................................................... 64
Nastavitev spletnih storitev ................................................................................................................. 65
Uporaba spletnih storitev .................................................................................................................... 66

HP ePrint ........................................................................................................................... 66
HP Printables ..................................................................................................................... 67

Odstranitev spletnih storitev ............................................................................................................... 67

7 Ravnanje s kartušami s črnilom ...................................................................................................................... 68

Informacije o kartušah s črnilom in tiskalnih glavah ........................................................................... 68
Preverjanje ocenjene ravni črnila ....................................................................................................... 68
Zamenjava kartuš s črnilom ............................................................................................................... 69
Naročanje kartuš s črnilom ................................................................................................................. 71
Shranjevanje tiskalnih potrebščin ....................................................................................................... 71
Shranjevanje podatkov o anonimni uporabi ....................................................................................... 71
Informacije o garanciji za kartuše s črnilom ....................................................................................... 72

8 Nastavitev omrežja ......................................................................................................................................... 73

Nastavitev tiskalnika za brezžično komunikacijo ................................................................................ 73

Preden začnete .................................................................................................................. 73

SLWW

vii

background image

Nastavitev tiskalnika v brezžičnem omrežju ...................................................................... 74
Spreminjanje vrste povezave ............................................................................................. 74
Preskus brezžične povezave ............................................................................................. 75
Vklopite ali izklopite brezžično funkcijo tiskalnika .............................................................. 75

Spreminjanje omrežnih nastavitev ..................................................................................................... 75
Uporaba funkcije Neposredno brezžično HP ..................................................................................... 77

9 Orodja za upravljanje tiskalnika ...................................................................................................................... 80

Orodjarna (Windows) ......................................................................................................................... 80
HP Utility (OS X) ................................................................................................................................. 80
Vdelani spletni strežnik ....................................................................................................................... 80

O piškotkih ......................................................................................................................... 81
Odpiranje vdelanega spletnega strežnika .......................................................................... 81
Zaklepanje nadzorne plošče .............................................................................................. 82
Vdelanega spletnega strežnika ni mogoče odpreti ............................................................ 82

10 Reševanje težav ........................................................................................................................................... 84

HP-jeva podpora ................................................................................................................................ 84

Registracija tiskalnika ........................................................................................................ 84
Postopek podpore .............................................................................................................. 84
Elektronska podpora .......................................................................................................... 85
HP-jeva telefonska podpora .............................................................................................. 85

Preden pokličete ............................................................................................... 85
Obdobje telefonske podpore ............................................................................. 86
Telefonske številke za podporo ......................................................................... 86
Po poteku telefonske podpore .......................................................................... 86

Pomoč za nadzorni plošči tiskalnika ................................................................................................... 86
Razumevanje poročil tiskalnika .......................................................................................................... 86

Poročilo o stanju tiskalnika ................................................................................................ 87
Stran s konfiguracijo omrežja ............................................................................................ 88
Poročilo o kakovosti tiskanja .............................................................................................. 91
Poročilo o preizkusu brezžične povezave .......................................................................... 92
Poročilo o dostopu do spleta ............................................................................................. 92

Reševanje težav s tiskalnikom ........................................................................................................... 92
Odpravljanje težav s tiskalnikom ........................................................................................................ 94
Reševanje težav pri kopiranju ............................................................................................................ 96
Reševanje težav pri optičnem branju ................................................................................................. 97
Reševanje težav pri faksiranju ......................................................................................................... 101

Preskus faksa ni uspel ..................................................................................................... 101
Na zaslonu je vedno prikazano sporočilo »Slušalka ni na mestu« .................................. 106
V tiskalniku prihaja do težav pri pošiljanju in sprejemanju faksov ................................... 106

viii

SLWW

background image

Tiskalnik ne more prejemati faksov, lahko pa jih pošilja .................................................. 108
Tiskalnik ne more pošiljati faksov, lahko pa jih sprejema ................................................ 109
Toni faksa so posneti na mojem odzivniku ...................................................................... 110
Telefonski kabel, ki je priložen tiskalniku, ni dovolj dolg .................................................. 110
Računalnik ne more sprejemati faksov (HP Digital Fax) ................................................. 110

Odpravljanje težav z uporabo spletnih storitev ................................................................................. 110
Reševanje težav z omrežjem ........................................................................................................... 111

Odpravljanje težav splošnega omrežja ............................................................................ 112
Brezžične povezave tiskalnika ni mogoče vzpostaviti ..................................................... 112

Vzdrževanje tiskalnika ...................................................................................................................... 115

Očistite stekleno ploščo optičnega bralnika ..................................................................... 115
Čiščenje zunanjosti .......................................................................................................... 116
Čiščenje podajalnika dokumentov ................................................................................... 116
Vzdrževanje tiskalne glave in kartuš s črnilom ................................................................ 118

Odstranjevanje zagozdenega papirja ............................................................................................... 118
Čiščenje okolice nosilca kartuše ...................................................................................................... 126
Obnovitev privzetih vrednosti in nastavitev ...................................................................................... 126

Dodatek A Tehnični podatki ............................................................................................................................. 128

Tehnični podatki ............................................................................................................................... 128
Upravne informacije ......................................................................................................................... 131

Upravna številka modela ................................................................................................. 132
Izjava FCC ....................................................................................................................... 133
Obvestilo za uporabnike v Koreji ..................................................................................... 133
Izjava o skladnosti z VCCI (razred B) za uporabnike na Japonskem .............................. 133
Obvestilo o napajalnem kablu za uporabnike na Japonskem .......................................... 133
Izjava o zvočnih emisijah za Nemčijo .............................................................................. 134
Izjava o delu z vizualnimi prikazovalniki za Nemčijo ........................................................ 134
Obvestilo za uporabnike telefonskega omrežja ZDA: Zahteve za FCC ........................... 135
Obvestilo za uporabnike kanadskega telefonskega omrežja ........................................... 136
Obvestilo za uporabnike v Evropskem gospodarskem prostoru ...................................... 136
Obvestilo za uporabnike nemškega telefonskega omrežja ............................................. 137
Izjava o žičnem faksiranju za Avstralijo ........................................................................... 137
Upravno obvestilo za Evropsko unijo ............................................................................... 137

Izdelki z zunanjimi napajalniki ......................................................................... 137
Izdelki z brezžičnimi funkcijami ....................................................................... 137
Evropska deklaracija glede telefonskega omrežja (modem/faks) ................... 138

Izjava o skladnosti ........................................................................................................... 139
Upravne informacije za brezžične izdelke ....................................................................... 140

Izpostavljenost radiofrekvenčnemu sevanju ................................................... 140
Obvestilo za uporabnike v Braziliji .................................................................. 140

SLWW

ix

background image

Obvestilo za uporabnike v Kanadi ................................................................... 141
Obvestilo za uporabnike na Tajvanu ............................................................... 141
Obvestilo za uporabnike v Mehiki ................................................................... 142
Obvestilo o brezžičnem vmesniku za uporabnike na Japonskem ................... 142

Program za okoljevarstvene vidike izdelka ...................................................................................... 142

Uporaba papirja ............................................................................................................... 143
Plastika ............................................................................................................................ 143
Podatki o varnosti materiala ............................................................................................ 143
Program recikliranja ......................................................................................................... 143
Program recikliranja potrebščin za brizgalne tiskalnike HP ............................................. 143
Odlaganje odpadne opreme za uporabnike ..................................................................... 143
Poraba energije ............................................................................................................... 143
Kemične snovi ................................................................................................................. 144
Odlaganje akumulatorja na Tajvanu ................................................................................ 144
Obvestilo o akumulatorju za Brazilijo ............................................................................... 144
Obvestilo o perkloratu za Kalifornijo ................................................................................ 144
Tabela strupenih in nevarnih snovi (Kitajska) .................................................................. 145
Omejitve za nevarne snovi (Ukrajina) .............................................................................. 145
Omejitve nevarnih snovi (Indija) ...................................................................................... 145
EPEAT ............................................................................................................................. 145
Uporabniške informacije za kitajsko eko oznako SEPA .................................................. 146

Dodatek B Dodatne nastavitve faksa ............................................................................................................... 147

Nastavitev faksiranja (vzporedni telefonski sistemi) ......................................................................... 147

Izbira pravilne nastavitve faksa za dom ali pisarno ......................................................... 148
Primer A: Ločena faks linija (ni sprejetih govornih klicev) ................................................ 150
Primer B: Nastavitev tiskalnika z DSL-jem ...................................................................... 151
Primer C: Nastavitev tiskalnika s telefonskim sistemom PBX ali linijo ISDN ................... 152
Primer D: Faks z značilnim zvonjenjem na isti liniji ......................................................... 153
Primer E: Govorna/faks linija v skupni rabi ...................................................................... 154
Primer F: Govorna/faks linija v skupni rabi z glasovno pošto .......................................... 155
Primer G: Faks linija v skupni rabi z računalniškim modemom (ni sprejetih govornih
klicev) ............................................................................................................................... 156

Nastavljanje tiskalnika z računalniškim klicnim modemom ............................. 157
Nastavljanje tiskalnika z računalniškim modemom DSL/ADSL ....................... 158

Primer H: Govorna/faks linija v skupni rabi z računalniškim modemom .......................... 159

Govorna/faks linija v skupni rabi z računalniškim klicnim modemom .............. 159
Govorna/faks linija v skupni rabi z računalniškim modemom DSL/ADSL ....... 161

Primer I: Govorna/faks linija v skupni rabi z odzivnikom .................................................. 163
Primer J: Govorna/faks linija v skupni rabi z računalniškim modemom in odzivnikom .... 164

x

SLWW

background image

Govorna/faks linija v skupni rabi z računalniškim klicnim modemom in
odzivnikom ...................................................................................................... 164
Govorna/faks linija v skupni rabi z modemom DSL/ADSL in odzivnikom ....... 166

Primer K: Govorna/faks linija v skupni rabi z računalniškim klicnim modemom in
glasovno pošto ................................................................................................................. 168

Nastavljanje faksov zaporednega tipa .............................................................................................. 170
Preskus nastavitve faksa .................................................................................................................. 170

Dodatek C Napake (Windows) ......................................................................................................................... 172

Črnila je malo. .................................................................................................................................. 172
Zmanjkuje črnila ............................................................................................................................... 173
Težava kartuše s črnilom ................................................................................................................. 173
Velikost papirja se ne ujema ............................................................................................................ 174
Nosilec tiskalne kartuše je oviran ..................................................................................................... 174
Zagozditev papirja ali težava s pladnjem ......................................................................................... 174
Zmanjkalo je papirja ......................................................................................................................... 174
Dokument se ni natisnil .................................................................................................................... 174
Okvara tiskalnika .............................................................................................................................. 175
Door Open (Vrata so odprta) ............................................................................................................ 175
Težave s kartušo s črnilom ............................................................................................................... 175
Težava pri nadgradnji potrebščin za tiskalnik ................................................................................... 175
Nasveti v zvezi s ponarejenimi kartušami ........................................................................................ 175
Uporaba NAMESTITVENIH kartuš ................................................................................................... 175
Ne uporabljajte NAMESTITVENIH kartuš ........................................................................................ 176
Nezdružljive kartuše s črnilom .......................................................................................................... 176
Težava s pripravo tiskalnika ............................................................................................................. 176
Papir je prekratek ............................................................................................................................. 176
Kartuša s črnilom ni pravilno nameščena ......................................................................................... 176
Težava z namestitveno kartušo ........................................................................................................ 176
Težava s tiskalno glavo .................................................................................................................... 176
Nezdružljiva kartuša HP Instant Ink ................................................................................................. 177
Uporabljena kartuša HP Instant Ink .................................................................................................. 177
Povežite tiskalnik s storitvijo HP Connected .................................................................................... 177
(Tiskanje ni mogoče ......................................................................................................................... 177
Izhodni pladenj je zaprt .................................................................................................................... 177
Papir se je zagozdil v samodejnem podajalniku dokumentov .......................................................... 177
Nameščena je zaščitena kartuša HP ............................................................................................... 177

Stvarno kazalo .................................................................................................................................................. 178

SLWW

xi

background image

xii

SLWW

background image

1