HP Officejet Pro 6830 - Izbira pravilne nastavitve faksa za dom ali pisarno

background image

Izbira pravilne nastavitve faksa za dom ali pisarno

Primer A: Ločena faks linija (ni sprejetih govornih klicev)

Primer B: Nastavitev tiskalnika z DSL-jem

Primer C: Nastavitev tiskalnika s telefonskim sistemom PBX ali linijo ISDN

Primer D: Faks z značilnim zvonjenjem na isti liniji

Primer E: Govorna/faks linija v skupni rabi

Primer F: Govorna/faks linija v skupni rabi z glasovno pošto

Primer G: Faks linija v skupni rabi z računalniškim modemom (ni sprejetih govornih klicev)

Primer H: Govorna/faks linija v skupni rabi z računalniškim modemom

Primer I: Govorna/faks linija v skupni rabi z odzivnikom

Primer J: Govorna/faks linija v skupni rabi z računalniškim modemom in odzivnikom

Primer K: Govorna/faks linija v skupni rabi z računalniškim klicnim modemom in glasovno pošto

Izbira pravilne nastavitve faksa za dom ali pisarno

Za uspešno faksiranje morate vedeti, katera oprema in storitve (če obstajajo) imajo telefonsko linijo v

skupni rabi s tiskalnikom. To je pomembno zaradi tega, ker boste morali nekaj pisarniške opreme

povezati neposredno s tiskalnikom in boste morali pred faksiranjem morda spremeniti nekatere

nastavitve faksa.
1.

Ugotovite, ali imate zaporedni ali vzporedni telefonski sistem.
Za več informacij glejte Nastavitev faksiranja (vzporedni telefonski sistemi).
a.

Zaporedni telefonski sistem – glejte Nastavljanje faksov zaporednega tipa.

b.

Vzporedni telefonski sistem – pojdite na 2. korak.

2.

Izberite kombinacijo opreme in storitev, ki uporabljajo vašo faks linijo.

DSL: storitev digitalne naročniške linije (DSL) prek telefonskega podjetja. (DSL se v vaši

državi/regiji lahko imenuje ADSL.)

PBX: telefonski sistem naročniške centrale (PBX).

ISDN: sistem digitalnega omrežja z integriranimi storitvami (ISDN).

148 Dodatek B Dodatne nastavitve faksa

SLWW

background image

Storitev značilnega zvonjenja: možnost omogoča, da imate pri telefonskem podjetju

vključeno storitev značilnega zvonjenja, ki ponuja več telefonskih številk z različnimi načini

zvonjenja.

Govorni klici: govorne klice lahko sprejemate na isti telefonski številki, ki jo uporabljate za

faks klice v tiskalniku.

Računalniški modem za klicno povezavo: na isti telefonski liniji, kot je tiskalnik, imate

priključen računalniški klicni modem. Če na katero koli od naslednjih vprašanj odgovorite z

Da, potem uporabljate računalniški modem s klicno povezavo:

Ali pošiljate in sprejemate fakse neposredno iz računalniških aplikacij in v aplikacije

prek klicne povezave?

Ali pošiljate in sprejemate e-poštna sporočila prek povezave na klic?

Imate dostop iz računalnika v internet prek klicne povezave?

Odzivnik: odzivnik, ki sprejema govorne klice na isti telefonski številki, kot jo uporabljate za

faks klice v tiskalniku.

Storitev glasovne pošte: pri telefonskem podjetju imate vključeno storitev glasovne pošte

na isti telefonski številki, kot jo uporabljate za faks klice v tiskalniku.

3.

V tabeli izberite kombinacijo opreme in storitev, ki veljajo za vašo domačo ali pisarniško

nastavitev. Potem poglejte priporočljivo nastavitev faksa. Kasneje v tem poglavju so navedena

postopna navodila za vsak primer.

OPOMBA: Če vaša domača ali pisarniška nastavitev v tem poglavju ni opisana, tiskalnik nastavite

kot običajen analogni telefon. En konec telefonskega kabla v škatli priključite v stensko telefonsko

vtičnico, drugega pa priključite v vrata 1-LINE na hrbtni strani tiskalnika. Če uporabljate drug

telefonski kabel, pri pošiljanju in sprejemanju faksov lahko pride do težav.
Morda boste morali telefonski kabel povezati z adapterjem za svojo državo/regijo.

Ostala oprema ali storitve, ki imajo v skupni rabi faks linijo

Priporočljiva nastavitev

faksa

DSL

PBX

Storitev

razločnega

zvonjenja

Govorni

klici

Računalniški

modem za

klicno

povezavo

Odzivnik

Storitev

glasovne

pošte

Primer A: Ločena faks linija

(ni sprejetih govornih klicev)

Primer B: Nastavitev

tiskalnika z DSL-jem

Primer C: Nastavitev

tiskalnika s telefonskim

sistemom PBX ali linijo

ISDN

Primer D: Faks z značilnim

zvonjenjem na isti liniji

Primer E: Govorna/faks

linija v skupni rabi

Primer F: Govorna/faks

linija v skupni rabi z

glasovno pošto

SLWW

Nastavitev faksiranja (vzporedni telefonski sistemi) 149

background image

Ostala oprema ali storitve, ki imajo v skupni rabi faks linijo

Priporočljiva nastavitev

faksa

DSL

PBX

Storitev

razločnega

zvonjenja

Govorni

klici

Računalniški

modem za

klicno

povezavo

Odzivnik

Storitev

glasovne

pošte

Primer G: Faks linija v

skupni rabi z računalniškim

modemom (ni sprejetih

govornih klicev)

Primer H: Govorna/faks

linija v skupni rabi z

računalniškim modemom

Primer I: Govorna/faks linija

v skupni rabi z odzivnikom

Primer J: Govorna/faks linija

v skupni rabi z

računalniškim modemom in

odzivnikom

Primer K: Govorna/faks

linija v skupni rabi z

računalniškim klicnim

modemom in glasovno

pošto