HP Officejet Pro 6830 - Primer A: Ločena faks linija (ni sprejetih govornih klicev)

background image

Primer A: Ločena faks linija (ni sprejetih govornih klicev)

Če imate ločeno telefonsko linijo, na kateri ne sprejemate govornih klicev, in druge opreme nimate

priključene na to telefonsko linijo, nastavite tiskalnik tako, kot je opisano v tem odstavku.
Slika B-1 Zadnja stran tiskalnika

1

Stenska telefonska vtičnica

2

Telefonski kabel, ki je priložen v škatli poleg tiskalnika, priključite na vrata 1-LINE.

Morda boste morali telefonski kabel povezati z adapterjem za svojo državo/regijo.

150 Dodatek B Dodatne nastavitve faksa

SLWW

background image

Nastavitev tiskalnika z ločeno faks linijo

1.

En konec telefonskega kabla, ki je priložen v škatli skupaj s tiskalnikom, priključite v stensko

telefonsko vtičnico, drugega pa na vrata z oznako 1-LINE na zadnji strani tiskalnika.
OPOMBA: Morda boste morali telefonski kabel povezati z adapterjem za svojo državo/regijo.
Če za povezavo med stensko telefonsko vtičnico in tiskalnikom ne uporabite priloženega kabla,

faksiranja verjetno ne boste mogli uporabljati. Ta posebni telefonski kabel se razlikuje od

telefonskih kablov, ki jih morda doma ali v pisarni že imate.

2.

Vklopite nastavitev Auto Answer (Samodejni odgovor).

3.

(Izbirno) Nastavitev Rings to Answer (Zvonj. do odg.) nastavite na najmanjšo nastavitev (dve

zvonjenji).

4.

Zaženite preskus faksa.

Ko zazvoni telefon, se bo tiskalnik samodejno odzval po številu zvonjenj glede na nastavitev Rings to

Answer (Zvonj. do odg.). Nato bo začel oddajati sprejemne tone faksa oddajnemu faksu in sprejel

faks.