HP Officejet Pro 6830 - Primer C: Nastavitev tiskalnika s telefonskim sistemom PBX ali linijo ISDN

background image

Primer C: Nastavitev tiskalnika s telefonskim sistemom PBX ali linijo ISDN

Če uporabljate telefonski sistem PBX ali pretvornik/terminalski adapter ISDN, poskrbite za naslednje:

Če uporabljate PBX ali pretvornik/terminalski adapter ISDN, tiskalnik povežite z vrati, ki so

prirejena za uporabo faksa in telefona. Terminalski vmesnik mora biti nastavljen na pravilno

vrsto stikala za vašo državo/regijo.
OPOMBA: Nekateri sistemi ISDN omogočajo, da vrata konfigurirate za določeno telefonsko

opremo. Ena vrata lahko na primer dodelite za telefon in Skupina 3 faks, druga pa za različne

namene. Če imate pri povezovanju prek vrat faksa/telefona pretvornika ISDN težave, se

poskusite povezati prek vrat, ki so namenjena za uporabo v različne namene; označena so

lahko z nalepko »multi-combi« ali kaj podobnega.

Če uporabljate telefonski sistem PBX, ton čakajočega klica nastavite na »off (izklop)«.
OPOMBA: Številni digitalni sistemi PBX vključujejo ton čakajočega klica, ki je tovarniško

nastavljen na »vklopljeno«. Ton čakajočega klica bo motil prenose faksov, tako da s tiskalnikom

ne boste mogli poslati ali sprejeti faksa. Za navodila o izklopu tona čakajočega klica glejte

dokumentacijo telefonskega sistema PBX.

Če uporabljate telefonski sistem PBX, odtipkajte številko za zunanjo linijo, preden odtipkate

številko faksa.

Tiskalnik in telefonsko zidno vtičnico povežite s priloženim kablom. Če tega ne storite, je lahko

pošiljanje faksov neuspešno. Ta posebni telefonski kabel se razlikuje od telefonskih kablov, ki jih

morda doma ali v pisarni že imate. Če je priloženi telefonski kabel prekratek, lahko v trgovini z

električno opremo kupite daljši telefonski kabel z dvema žicama in ga podaljšate.
Morda boste morali telefonski kabel povezati z adapterjem za svojo državo/regijo.

Če naletite na težave pri nastavljanju tiskalnika in izbirne opreme, se za pomoč obrnite na lokalnega

ponudnika storitev ali prodajalca.

152 Dodatek B Dodatne nastavitve faksa

SLWW