HP Officejet Pro 6830 - Primer D: Faks z značilnim zvonjenjem na isti liniji

background image

Primer D: Faks z značilnim zvonjenjem na isti liniji

Če imate (pri telefonskem podjetju) vključeno storitev značilnega zvonjenja, ki vam omogoča več

telefonskih številk na eni telefonski liniji, vsako z drugačnim vzorcem zvonjenja, nastavite tiskalnik

tako, kot je opisano v tem odstavku.
Slika B-3 Zadnja stran tiskalnika

1

Stenska telefonska vtičnica

2

Telefonski kabel, ki je priložen v škatli poleg tiskalnika, priključite na vrata 1-LINE.

Morda boste morali telefonski kabel povezati z adapterjem za svojo državo/regijo.

Nastavitev tiskalnika s storitvijo značilnega zvonjenja

1.

En konec telefonskega kabla, ki je priložen v škatli skupaj s tiskalnikom, priključite v stensko

telefonsko vtičnico, drugega pa na vrata z oznako 1-LINE na zadnji strani tiskalnika.
OPOMBA: Morda boste morali telefonski kabel povezati z adapterjem za svojo državo/regijo.
Če za povezavo med stensko telefonsko vtičnico in tiskalnikom ne uporabite priloženega kabla,

faksiranja verjetno ne boste mogli uporabljati. Ta posebni telefonski kabel se razlikuje od

telefonskih kablov, ki jih morda doma ali v pisarni že imate.

2.

Vklopite nastavitev Auto Answer (Samodejni odgovor).

3.

Nastavitev Distinctive Ring (Značilno zvonjenje) spremenite v vzorec, ki ga je telefonsko podjetje

dodelilo vaši faks številki.
OPOMBA: Tiskalnik je privzeto nastavljen za odziv na vse vzorce zvonjenja. Če ne nastavite

Distinctive Ring (Značilno zvonjenje), da se ujema z vzorcem zvonjenja, ki ga je vaši faks številki

dodelilo telefonsko podjetje, se lahko zgodi, da se bo tiskalnik odzval na govorne in faks klice ali

pa se sploh ne bo odzval.
NASVET: Značilno zvonjenje lahko nastavite tudi na nadzorni plošči tiskalnika, in sicer s

funkcijo Zaznavanje vzorca zvonjenja. Tiskalnik s to funkcijo prepozna in posname vzorec

zvonjenja dohodnega klica in na podlagi tega klica določi vzorec značilnega zvonjenja, ki ga vaš

telefonski operater uporablja za klice faksa. Več informacij najdete v poglavju Spreminjanje

vzorca odzivnega zvonjenja za značilno zvonjenje.

SLWW

Nastavitev faksiranja (vzporedni telefonski sistemi) 153

background image

4.

(Izbirno) Nastavitev Rings to Answer (Zvonj. do odg.) nastavite na najmanjšo nastavitev (dve

zvonjenji).

5.

Zaženite preskus faksa.

Tiskalnik bo po številu zvonjenj, ki ste jih izbrali (nastavitev Distinctive Ring (Značilno zvonjenje)),

samodejno odgovoril na dohodne klice z vzorcem zvonjenja, ki ste ga izbrali (nastavitev Rings to

Answer (Zvonj. do odg.)). Nato bo začel oddajati sprejemne tone faksa oddajnemu faksu in sprejel

faks.
Če naletite na težave pri nastavljanju tiskalnika in izbirne opreme, se za pomoč obrnite na lokalnega

ponudnika storitev ali prodajalca.