HP Officejet Pro 6830 - Primer E: Govorna/faks linija v skupni rabi

background image

Primer E: Govorna/faks linija v skupni rabi

Če govorne in faks klice sprejemate na isti telefonski številki in na tej telefonski liniji nimate

priklopljene nobene druge pisarniške opreme (ali glasovne pošte), tiskalnik nastavite tako, kot je

opisano v tem odstavku.
Slika B-4 Zadnja stran tiskalnika

1

Stenska telefonska vtičnica

2

Telefonski kabel, ki je priložen v škatli poleg tiskalnika, priključite na vrata 1-LINE.

Morda boste morali telefonski kabel povezati z adapterjem za svojo državo/regijo.

3

Telefon (izbirno)

Nastavitev tiskalnika s skupno glasovno/faks linijo

1.

En konec telefonskega kabla, ki je priložen v škatli skupaj s tiskalnikom, priključite v stensko

telefonsko vtičnico, drugega pa na vrata z oznako 1-LINE na zadnji strani tiskalnika.
OPOMBA: Morda boste morali telefonski kabel povezati z adapterjem za svojo državo/regijo.
Če za povezavo med stensko telefonsko vtičnico in tiskalnikom ne uporabite priloženega kabla,

faksiranja verjetno ne boste mogli uporabljati. Ta posebni telefonski kabel se razlikuje od

telefonskih kablov, ki jih morda doma ali v pisarni že imate.

2.

Storite nekaj od naslednjega:

154 Dodatek B Dodatne nastavitve faksa

SLWW

background image

Če imate vzporedni telefonski sistem, iz vrat izvlecite beli vtič z oznako 2-EXT na zadnji

strani tiskalnika in v ta vrata priključite telefon.

Če uporabljate zaporedni telefonski sistem, lahko telefon priključite neposredno na vrh

kabla tiskalnika, na katerem je vtikač za stensko vtičnico.

3.

Zdaj se morate odločiti, kako želite s tiskalnikom odgovarjati na klice – samodejno ali ročno:

Če tiskalnik nastavite na samodejno odzivanje na klice, to pomeni, da se odzove na vse

dohodne klice in sprejme fakse. V tem primeru tiskalnik ne bo razločeval med klici faksa in

glasovnimi klici. Če mislite, da gre za glasovni klic, se morate nanj odzvati pred tiskalnikom.

Če želite tiskalnik nastaviti, da se bo na klice odzival samodejno, vklopite nastavitev Auto

Answer (Samodejni odgovor).

Če tiskalnik nastavite na ročno odzivanje na fakse, pa to pomeni, da morate na dohodne

faksne klice odgovoriti osebno, drugače tiskalnik ne bo mogel sprejemati faksov. Če želite

tiskalnik nastaviti na ročno odzivanje na klice, izklopite nastavitev Auto Answer (Samodejni

odgovor).

4.

Zaženite preskus faksa.

Če dvignete slušalko, preden se tiskalnik odzove na klic, in s faksa, ki pošilja, zaslišite znak centrale

za faks, se boste morali na klic faksa odzvati ročno.
Če naletite na težave pri nastavljanju tiskalnika in izbirne opreme, se za pomoč obrnite na lokalnega

ponudnika storitev ali prodajalca.