HP Officejet Pro 6830 - Primer F: Govorna/faks linija v skupni rabi z glasovno pošto

background image

Primer F: Govorna/faks linija v skupni rabi z glasovno pošto

Če govorne in faks klice sprejemate na isti telefonski številki in imate pri telefonskem podjetju

vključeno storitev glasovne pošte, tiskalnik nastavite tako, kot je opisano v tem poglavju.
OPOMBA: Faksov ne morete sprejemati samodejno, če imate storitev glasovne pošte na isti

telefonski številki, kot jo uporabljate za faks klice. Fakse morate sprejemati ročno; to pomeni, da

morate na dohodne faks klice odgovoriti osebno. Če bi fakse raje sprejemali samodejno, se obrnite

na telefonsko podjetje, da vam vključijo storitev značilnega zvonjenja, ali pa si priskrbite ločeno

telefonsko linijo za faksiranje.
Slika B-5 Zadnja stran tiskalnika

1

Telefonska zidna vtičnica

2

Za priključitev v vrata 1-LINE tiskalnika uporabite telefonski kabel, priložen tiskalniku.

SLWW

Nastavitev faksiranja (vzporedni telefonski sistemi) 155

background image

Morda boste morali telefonski kabel povezati z adapterjem za svojo državo/regijo.

Nastavitev tiskalnika z glasovno pošto

1.

En konec telefonskega kabla, ki je priložen v škatli skupaj s tiskalnikom, priključite v stensko

telefonsko vtičnico, drugega pa v vrata z oznako 1-LINE na zadnji strani tiskalnika.
Morda boste morali telefonski kabel povezati z adapterjem za svojo državo/regijo.
OPOMBA: Morda boste morali telefonski kabel povezati z adapterjem za svojo državo/regijo.
Če za povezavo med stensko telefonsko vtičnico in tiskalnikom ne uporabite priloženega kabla,

faksiranja verjetno ne boste mogli uporabljati. Ta posebni telefonski kabel se razlikuje od

telefonskih kablov, ki jih morda doma ali v pisarni že imate.

2.

Izklopite nastavitev Auto Answer (Samodejni odgovor).

3.

Zaženite preskus faksa.

Na dohodne faks klice morate odgovoriti osebno, sicer tiskalnik ne more sprejemati faksov. Preden

glasovna pošta prevzame linijo, morate inicializirati ročni faks.
Če naletite na težave pri nastavljanju tiskalnika in izbirne opreme, se za pomoč obrnite na lokalnega

ponudnika storitev ali prodajalca.