HP Officejet Pro 6830 - Nastavljanje tiskalnika z računalniškim klicnim modemom

background image

Nastavljanje tiskalnika z računalniškim klicnim modemom

Če uporabljate isto telefonsko linijo za pošiljanje faksov in računalniški klicni modem, sledite tem

navodilom za nastavljanje tiskalnika.
Slika B-6 Zadnja stran tiskalnika

1

Telefonska zidna vtičnica

2

Za priključitev v vrata 1-LINE tiskalnika uporabite telefonski kabel, priložen tiskalniku.

Morda boste morali telefonski kabel povezati z adapterjem za svojo državo/regijo.

3

Računalnik z modemom

Nastavitev tiskalnika z računalniškim klicnim modemom

1.

Iz vrat izvlecite beli vtikač z oznako 2-EXT na hrbtni strani tiskalnika.

2.

Poiščite telefonski kabel, ki je priključen v hrbtno stran računalnika (klicni računalniški modem) in

stensko telefonsko vtičnico. Kabel izvlecite iz stenske telefonsko vtičnice in ga vključite v vrata z

oznako 2-EXT na hrbtni strani tiskalnika.

3.

En konec telefonskega kabla, ki je priložen v škatli skupaj s tiskalnikom, priključite v stensko

telefonsko vtičnico, drugega pa v vrata z oznako 1-LINE na zadnji strani tiskalnika.
OPOMBA: Morda boste morali telefonski kabel povezati z adapterjem za svojo državo/regijo.
Če za povezavo med stensko telefonsko vtičnico in tiskalnikom ne uporabite priloženega kabla,

faksiranja verjetno ne boste mogli uporabljati. Ta posebni telefonski kabel se razlikuje od

telefonskih kablov, ki jih morda doma ali v pisarni že imate.

4.

Če je programska oprema modema nastavljena na samodejno sprejemanje faksov v računalnik,

to nastavitev izklopite.
OPOMBA: Če ne izklopite nastavitve programske opreme modema za samodejno sprejemanje

faksov, tiskalnik ne bo mogel sprejemati faksov.

5.

Vklopite nastavitev Auto Answer (Samodejni odgovor).

SLWW

Nastavitev faksiranja (vzporedni telefonski sistemi) 157

background image

6.

(Izbirno) Nastavitev Rings to Answer (Zvonj. do odg.) nastavite na najmanjšo nastavitev (dve

zvonjenji).

7.

Zaženite preskus faksa.

Ko zazvoni telefon, se bo tiskalnik samodejno odzval po številu zvonjenj glede na nastavitev Rings to

Answer (Zvonj. do odg.). Nato bo začel oddajati sprejemne tone faksa oddajnemu faksu in sprejel

faks.
Če naletite na težave pri nastavljanju tiskalnika in izbirne opreme, se za pomoč obrnite na lokalnega

ponudnika storitev ali prodajalca.