HP Officejet Pro 6830 - Primer H: Govorna/faks linija v skupni rabi z računalniškim modemom

background image

Primer H: Govorna/faks linija v skupni rabi z računalniškim modemom

Tiskalnik lahko z računalnikom nastavite na dva načina, odvisno od števila vrat za telefon

računalnika. Pred začetkom preverite, ali ima računalnik ena ali dvoje vrat za telefon.
OPOMBA: Če ima računalnik samo ena telefonska vrata, boste morali kupiti vzporedni razdelilnik

(spojnik), kot je prikazano na sliki. (Vzporedni razdelilnik ima ena vrata RJ-11 spredaj in dvoje vrat

RJ-11 zadaj. Ne uporabljajte 2-linijskega telefonskega razdelilnika, zaporednega razdelilnika ali

vzporednega razdelilnika, ki ima spredaj dvoje vrat RJ-11, zadaj pa vtič.)