HP Officejet Pro 6830 - Govorna/faks linija v skupni rabi z računalniškim klicnim modemom

background image

Govorna/faks linija v skupni rabi z računalniškim klicnim modemom

Govorna/faks linija v skupni rabi z računalniškim modemom DSL/ADSL

Govorna/faks linija v skupni rabi z računalniškim klicnim modemom

ČE uporabljate telefonsko linijo za faks in telefonske klice, uporabite ta navodila za nastavljanje

faksa.
Tiskalnik lahko z računalnikom nastavite na dva načina, odvisno od števila vrat za telefon

računalnika. Pred začetkom preverite, ali ima računalnik ena ali dvoje vrat za telefon.
OPOMBA: Če ima računalnik samo ena telefonska vrata, boste morali kupiti vzporedni razdelilnik

(spojnik), kot je prikazano na sliki. (Vzporedni razdelilnik ima ena vrata RJ-11 spredaj in dvoje vrat

RJ-11 zadaj. Ne uporabljajte 2-linijskega telefonskega razdelilnika, zaporednega razdelilnika ali

vzporednega razdelilnika, ki ima spredaj dvoje vrat RJ-11, zadaj pa vtič.)

SLWW

Nastavitev faksiranja (vzporedni telefonski sistemi) 159

background image

Slika B-8 Primer vzporednega razdelilnika

Slika B-9 Zadnja stran tiskalnika

1

Telefonska zidna vtičnica

2

Telefonski kabel, ki je priložen v škatli poleg tiskalnika, priključite v vrata 1-LINE.

3

Vzporedni razdelilnik

4

Računalnik z modemom

5

Telefon

Nastavitev tiskalnika na isto telefonsko linijo kot računalnik z dvoje telefonskih vrat

1.

Iz vrat izvlecite beli vtikač z oznako 2-EXT na hrbtni strani tiskalnika.

2.

Poiščite telefonski kabel, ki je priključen v hrbtno stran računalnika (klicni računalniški modem) in

stensko telefonsko vtičnico. Kabel izvlecite iz stenske telefonsko vtičnice in ga vključite v vrata z

oznako 2-EXT na hrbtni strani tiskalnika.

3.

Telefon povežite z vrati »OUT« na računalniškem modemu za povezavo na klic.

4.

En konec telefonskega kabla, ki je priložen v škatli skupaj s tiskalnikom, priključite v stensko

telefonsko vtičnico, drugega pa v vrata z oznako 1-LINE na zadnji strani tiskalnika.
OPOMBA: Morda boste morali telefonski kabel povezati z adapterjem za svojo državo/regijo.
Če za povezavo med stensko telefonsko vtičnico in tiskalnikom ne uporabite priloženega kabla,

faksiranja verjetno ne boste mogli uporabljati. Ta posebni telefonski kabel se razlikuje od

telefonskih kablov, ki jih morda doma ali v pisarni že imate.

160 Dodatek B Dodatne nastavitve faksa

SLWW

background image

5.

Če je programska oprema modema nastavljena na samodejno sprejemanje faksov v računalnik,

to nastavitev izklopite.
OPOMBA: Če ne izklopite nastavitve programske opreme modema za samodejno sprejemanje

faksov, tiskalnik ne bo mogel sprejemati faksov.

6.

Zdaj se morate odločiti, kako želite s tiskalnikom odgovarjati na klice – samodejno ali ročno:

Če tiskalnik nastavite na samodejno odzivanje na klice, to pomeni, da se odzove na vse

dohodne klice in sprejme fakse. V tem primeru tiskalnik ne bo razločeval med klici faksa in

glasovnimi klici. Če mislite, da gre za glasovni klic, se morate nanj odzvati pred tiskalnikom.

Če želite tiskalnik nastaviti, da se bo na klice odzival samodejno, vklopite nastavitev Auto

Answer (Samodejni odgovor).

Če tiskalnik nastavite na ročno odzivanje na fakse, pa to pomeni, da morate na dohodne

faksne klice odgovoriti osebno, drugače tiskalnik ne bo mogel sprejemati faksov. Če želite

tiskalnik nastaviti na ročno odzivanje na klice, izklopite nastavitev Auto Answer (Samodejni

odgovor).

7.

Zaženite preskus faksa.

Če dvignete slušalko, preden se tiskalnik odzove na klic, in s faksa, ki pošilja, zaslišite znak centrale

za faks, se boste morali na klic faksa odzvati ročno.
Če telefonsko linijo uporabljate za glasovne in faks klice ter računalniški klicni modem, sledite tem

navodilom za nastavljanje faksa.
Če naletite na težave pri nastavljanju tiskalnika in izbirne opreme, se za pomoč obrnite na lokalnega

ponudnika storitev ali prodajalca.