HP Officejet Pro 6830 - Govorna/faks linija v skupni rabi z računalniškim modemom DSL/ADSL

background image

Govorna/faks linija v skupni rabi z računalniškim modemom DSL/ADSL

Če ima računalnik modem DSL/ADSL, sledite tem navodilom.

1

Telefonska zidna vtičnica

2

Vzporedni razdelilnik

SLWW

Nastavitev faksiranja (vzporedni telefonski sistemi) 161

background image

3

Filter DSL/ADSL

4

Priložen telefonski kabel priključite na vrata 1-LINE na zadnji strani tiskalnika.

Morda boste morali telefonski kabel povezati z adapterjem za svojo državo/regijo.

5

Modem DSL/ADSL

6

Računalnik

7

Telefon

OPOMBA: Kupiti morate vzporedni razdelilnik. Vzporedni razdelilnik ima ena vrata RJ-11 spredaj in

dvoje vrat RJ-11 zadaj. Ne uporabljajte 2-linijskega telefonskega razdelilnika, zaporednega

razdelilnika ali vzporednega razdelilnika, ki ima spredaj dvoje vrat RJ-11, zadaj pa vtič.
Slika B-10 Primer vzporednega razdelilnika

Nastavljanje tiskalnika z računalniškim modemom DSL/ADSL

1.

Ponudnik storitev DSL naj vam priskrbi filter DSL.
OPOMBA: Telefone v drugih prostorih hiše/pisarne, ki imajo isto telefonsko številko v skupni

rabi s storitvijo DSL, morate priključiti na dodatne filtre DSL, da se izognete šumom pri glasovnih

klicih.

2.

En konec telefonskega kabla, ki je priložen v škatli skupaj s tiskalniki, priključite v filter DSL,

drugi konec pa v vrata z oznako 1-LINE na zadnji strani tiskalnika.
OPOMBA: Morda boste morali telefonski kabel povezati z adapterjem za svojo državo/regijo.
Če za povezavo filtra DSL in tiskalnika ne uporabite priloženega kabla, verjetno ne boste mogli

pošiljati faksa. Ta posebni telefonski kabel se razlikuje od telefonskih kablov, ki jih morda že

imate doma ali v pisarni.

3.

Če imate vzporedni telefonski sistem, iz vrat izvlecite beli vtič z oznako 2-EXT na zadnji strani

tiskalnika in v ta vrata priključite telefon.

4.

Povežite filter DSL z vzporednim razdelilnikom.

5.

Povežite modem DSL z vzporednim razdelilnikom.

6.

Vzporedni razdelilnik priključite v stensko vtičnico.

7.

Zaženite preskus faksa.

Ko zazvoni telefon, se bo tiskalnik samodejno odzval po številu zvonjenj glede na nastavitev Rings to

Answer (Zvonj. do odg.). Nato bo začel oddajati sprejemne tone faksa oddajnemu faksu in sprejel

faks.
Če naletite na težave pri nastavljanju tiskalnika in izbirne opreme, se za pomoč obrnite na lokalnega

ponudnika storitev ali prodajalca.

162 Dodatek B Dodatne nastavitve faksa

SLWW