HP Officejet Pro 6830 - Primer I: Govorna/faks linija v skupni rabi z odzivnikom

background image

Primer I: Govorna/faks linija v skupni rabi z odzivnikom

Če govorne in faks klice sprejemate na isti telefonski številki in imate na to številko priključen tudi

odzivnik, ki se odziva na govorne klice, tiskalnik nastavite tako, kot je opisano v tem poglavju.
Slika B-11 Zadnja stran tiskalnika

1

Telefonska zidna vtičnica

2

Priložen telefonski kabel povežite v vrata 1-LINE na zadnji strani tiskalnika

Morda boste morali telefonski kabel povezati z adapterjem za svojo državo/regijo.

3

Odzivnik

4

Telefon (izbirno)

Nastavitev tiskalnika s skupno glasovno/faks linijo z odzivnikom

1.

Iz vrat izvlecite beli vtikač z oznako 2-EXT na hrbtni strani tiskalnika.

2.

Odzivnik izklopite iz stenske telefonske vtičnice in ga povežite z vrati z oznako 2-EXT na hrbtni

strani tiskalnika.
OPOMBA: Če odzivnika ne povežete neposredno s tiskalnikom, se lahko na odzivnik

posnamejo toni faksa z oddajnega faksa in s tiskalnikom verjetno ne boste mogli prejemati

faksov.

3.

En konec telefonskega kabla, ki je priložen v škatli skupaj s tiskalnikom, priključite v stensko

telefonsko vtičnico, drugega pa v vrata z oznako 1-LINE na zadnji strani tiskalnika.
OPOMBA: Morda boste morali telefonski kabel povezati z adapterjem za svojo državo/regijo.
Če za povezavo med stensko telefonsko vtičnico in tiskalnikom ne uporabite priloženega kabla,

faksiranja verjetno ne boste mogli uporabljati. Ta posebni telefonski kabel se razlikuje od

telefonskih kablov, ki jih morda doma ali v pisarni že imate.

SLWW

Nastavitev faksiranja (vzporedni telefonski sistemi) 163

background image

4.

(Izbirno) Če odzivnik nima vdelanega telefona, bi bilo morda bolj pripravno, če bi telefon vključili

v vrata »OUT« na hrbtni strani odzivnika.
OPOMBA: Če odzivnik ne omogoča priklopa na zunanjo telefonsko linijo, lahko za priklop le-

tega in priklop telefona na tiskalnik kupite in uporabite vzporedni razdelilnik (imenujemo ga tudi

spojnik). Za te povezave lahko uporabite običajne telefonske kable.

5.

Vklopite nastavitev Auto Answer (Samodejni odgovor).

6.

Odzivnik nastavite tako, da se bo odzval pri majhnem številu zvonjenj.

7.

V tiskalniku spremenite nastavitev Rings to Answer (Zvonj. do odg.) na najmanjše število

zvonjenj, ki ga tiskalnik še podpira. (Največje število zvonjenj je odvisno od države/regije.)

8.

Zaženite preskus faksa.

Ko telefon zazvoni, se bo odzivnik odzval po številu zvonjenj, ki ste ga nastavili, in nato predvajal

posneti pozdrav. Tiskalnik medtem nadzoruje klic in čaka na tone faksa. Če tiskalnik zazna znak

centrale za faks, odda zvok za sprejem faksa in sprejme faks; če znaka centrale za faks ni, tiskalnik

preneha nadzorovati linijo in odzivnik bo lahko posnel glasovno sporočilo.
Če naletite na težave pri nastavljanju tiskalnika in izbirne opreme, se za pomoč obrnite na lokalnega

ponudnika storitev ali prodajalca.