HP Officejet Pro 6830 - Primer J: Govorna/faks linija v skupni rabi z računalniškim modemom in odzivnikom

background image

Primer J: Govorna/faks linija v skupni rabi z računalniškim modemom in

odzivnikom

Če govorne in faks klice sprejemate na isti telefonski številki in imate na tej telefonski liniji priključen

tudi modem in odzivnik, nastavite tiskalnik tako, kot je opisano v tem poglavju.
OPOMBA: Ker je računalniški modem priključen na isto telefonsko linijo kot tiskalnik, ga ne morete

uporabljati istočasno s tiskalnikom. Tiskalnika na primer ne morete uporabiti za pošiljanje faksov, če

za dostop do interneta in pošiljanje e-pošte uporabljate računalniški modem za povezavo na klic.