HP Officejet Pro 6830 - Govorna/faks linija v skupni rabi z modemom DSL/ADSL in odzivnikom

background image

Govorna/faks linija v skupni rabi z modemom DSL/ADSL in odzivnikom

1

Telefonska zidna vtičnica

2

Vzporedni razdelilnik

3

Filter DSL/ADSL

166 Dodatek B Dodatne nastavitve faksa

SLWW

background image

4

Telefonski kabel, ki je priložen tiskalniku, priključen v vrata 1-LINE na hrbtni strani tiskalnika

Morda boste morali telefonski kabel povezati z adapterjem za svojo državo/regijo.

5

Modem DSL/ADSL

6

Računalnik

7

Odzivnik

8

Telefon (izbirno)

OPOMBA: Kupiti morate vzporedni razdelilnik. Vzporedni razdelilnik ima ena vrata RJ-11 spredaj in

dvoje vrat RJ-11 zadaj. Ne uporabljajte 2-linijskega telefonskega razdelilnika, zaporednega

razdelilnika ali vzporednega razdelilnika, ki ima spredaj dvoje vrat RJ-11, zadaj pa vtič.
Slika B-14 Primer vzporednega razdelilnika

Nastavljanje tiskalnika z računalniškim modemom DSL/ADSL

1.

Ponudnik storitev DSL/ADSL naj vam priskrbi filter DSL/ADSL.
OPOMBA: Telefone v drugih prostorih hiše/pisarne, ki imajo isto telefonsko številko v skupni

rabi s storitvijo DSL/ADSL, morate priključiti na dodatne filtre DSL/ADSL, da se izognete šumom

pri glasovnih klicih.

2.

En konec telefonskega kabla, ki je priložen škatli s tiskalnikom, priključite v filter DSL/ADSL,

drugi konec pa v vrata z oznako 1-LINE na zadnji strani tiskalnika.
OPOMBA: Morda boste morali telefonski kabel povezati z adapterjem za svojo državo/regijo.
Če za povezavo filtra DSL/ADSL in tiskalnika ne uporabite priloženega kabla, morda ne boste

mogli pošiljati faksa. Ta posebni telefonski kabel se razlikuje od telefonskih kablov, ki jih morda

doma ali v pisarni že imate.

3.

Povežite filter DSL/ADSL z razdelilnikom.

4.

Odzivnik odklopite iz stenske telefonske vtičnice in ga povežite z vrati z oznako 2-EXT na hrbtni

strani tiskalnika.
OPOMBA: Če odzivnika ne povežete neposredno s tiskalnikom, se lahko na odzivnik

posnamejo toni faksa z oddajnega faksa in s tiskalnikom verjetno ne boste mogli prejemati

faksov.

5.

Povežite modem DSL z vzporednim razdelilnikom.

6.

Vzporedni razdelilnik priključite v stensko vtičnico.

7.

Odzivnik nastavite tako, da se bo odzval pri majhnem številu zvonjenj.

8.

V tiskalniku spremenite nastavitev Rings to Answer (Zvonj. do odg.) na največje število zvonjenj,

ki ga tiskalnik še podpira.
OPOMBA: Največje število zvonjenj je odvisno od države/regije.

9.

Zaženite preskus faksa.

SLWW

Nastavitev faksiranja (vzporedni telefonski sistemi) 167

background image

Ko telefon zazvoni, se bo odzivnik odzval po številu zvonjenj, ki ste ga nastavili, in nato predvajal

posneti pozdrav. Tiskalnik medtem nadzoruje klic in čaka na tone faksa. Če tiskalnik zazna znak

centrale za faks, odda zvok za sprejem faksa in sprejme faks; če znaka centrale za faks ni, tiskalnik

preneha nadzorovati linijo in odzivnik bo lahko posnel glasovno sporočilo.
Če uporabljate isto telefonsko linijo za telefon ter faks in imate računalniški modem DSL, sledite tem

navodilom za nastavitev faksa.
Če naletite na težave pri nastavljanju tiskalnika in izbirne opreme, se za pomoč obrnite na lokalnega

ponudnika storitev ali prodajalca.