HP Officejet Pro 6830 - Govorna/faks linija v skupni rabi z računalniškim klicnim modemom in odzivnikom

background image

Govorna/faks linija v skupni rabi z računalniškim klicnim modemom in odzivnikom

Govorna/faks linija v skupni rabi z modemom DSL/ADSL in odzivnikom

Govorna/faks linija v skupni rabi z računalniškim klicnim modemom in odzivnikom

Tiskalnik lahko z računalnikom nastavite na dva načina, odvisno od števila vrat za telefon

računalnika. Pred začetkom preverite, ali ima računalnik ena ali dvoje vrat za telefon.
OPOMBA: Če ima računalnik samo ena telefonska vrata, boste morali kupiti vzporedni razdelilnik

(spojnik), kot je prikazano na sliki. (Vzporedni razdelilnik ima ena vrata RJ-11 spredaj in dvoje vrat

RJ-11 zadaj. Ne uporabljajte 2-linijskega telefonskega razdelilnika, zaporednega razdelilnika ali

vzporednega razdelilnika, ki ima spredaj dvoje vrat RJ-11, zadaj pa vtič.)
Slika B-12 Primer vzporednega razdelilnika

164 Dodatek B Dodatne nastavitve faksa

SLWW

background image

Slika B-13 Zadnja stran tiskalnika

1

Telefonska zidna vtičnica

2

Telefonska vrata »IN« v računalniku

3

Telefonska vrata »OUT« v računalniku

4

Telefon (izbirno)

5

Odzivnik

6

Računalnik z modemom

7

Telefonski kabel, ki je priložen v škatli poleg tiskalnika, priključite v vrata 1-LINE.

Morda boste morali telefonski kabel povezati z adapterjem za svojo državo/regijo.

Nastavitev tiskalnika na isto telefonsko linijo kot računalnik z dvoje telefonskih vrat

1.

Iz vrat izvlecite beli vtikač z oznako 2-EXT na hrbtni strani tiskalnika.

2.

Poiščite telefonski kabel, ki je priključen v hrbtno stran računalnika (klicni računalniški modem) in

stensko telefonsko vtičnico. Kabel izvlecite iz stenske telefonsko vtičnice in ga vključite v vrata z

oznako 2-EXT na hrbtni strani tiskalnika.

3.

Odzivnik izklopite iz zidne telefonske vtičnice in ga povežite z vrati »OUT« na hrbtni strani

računalnika (klicni računalniški modem).

4.

En konec telefonskega kabla, ki je priložen v škatli skupaj s tiskalnikom, priključite v stensko

telefonsko vtičnico, drugega pa v vrata z oznako 1-LINE na zadnji strani tiskalnika.
OPOMBA: Morda boste morali telefonski kabel povezati z adapterjem za svojo državo/regijo.
Če za povezavo med stensko telefonsko vtičnico in tiskalnikom ne uporabite priloženega kabla,

faksiranja verjetno ne boste mogli uporabljati. Ta posebni telefonski kabel se razlikuje od

telefonskih kablov, ki jih morda doma ali v pisarni že imate.

SLWW

Nastavitev faksiranja (vzporedni telefonski sistemi) 165

background image

5.

(Izbirno) Če odzivnik nima vdelanega telefona, bi bilo morda bolj pripravno, če bi telefon vključili

v vrata »OUT« na hrbtni strani odzivnika.
OPOMBA: Če odzivnik ne omogoča priklopa na zunanjo telefonsko linijo, lahko za priklop le-

tega in priklop telefona na tiskalnik kupite in uporabite vzporedni razdelilnik (imenujemo ga tudi

spojnik). Za te povezave lahko uporabite običajne telefonske kable.

6.

Če je programska oprema modema nastavljena na samodejno sprejemanje faksov v računalnik,

to nastavitev izklopite.
OPOMBA: Če ne izklopite nastavitve programske opreme modema za samodejno sprejemanje

faksov, tiskalnik ne bo mogel sprejemati faksov.

7.

Vklopite nastavitev Auto Answer (Samodejni odgovor).

8.

Odzivnik nastavite tako, da se bo odzval pri majhnem številu zvonjenj.

9.

Spremenite nastavitev Rings to Answer (Zvonj. do odg.) na največje število zvonjenj, ki jih

izdelek podpira. (Največje število zvonjenj je odvisno od države/regije.)

10. Zaženite preskus faksa.
Ko telefon zazvoni, se bo odzivnik odzval po številu zvonjenj, ki ste ga nastavili, in nato predvajal

posneti pozdrav. Tiskalnik medtem nadzoruje klic in čaka na tone faksa. Če tiskalnik zazna znak

centrale za faks, odda zvok za sprejem faksa in sprejme faks; če znaka centrale za faks ni, tiskalnik

preneha nadzorovati linijo in odzivnik bo lahko posnel glasovno sporočilo.
Če naletite na težave pri nastavljanju tiskalnika in izbirne opreme, se za pomoč obrnite na lokalnega

ponudnika storitev ali prodajalca.